Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Informationsmöte Innebandygymnasiet Uppsala

Den 4 april bjuder Innebandygymnasiet Uppsala in till en informationsträff i IFU Arena! Träffen riktar sig till tränare, föreningsledare och föräldrar som har spelare som finns i verksamheten eller som har tankar att på sikt söka sig dit. 

Innebandygymnasiet i Uppsala har 2 profiler, NIU som är nationellt förberedande där eleven erbjuds 4 träningspass i veckan och LIU som är en lokal profil som erbjuder 2 träningspass i veckan. 

Informationen gäller innebandygymnasiets samlade verksamhet.  

Vi kommer att presentera vår verksamhet utifrån uppdragsbeskrivningen vi jobbar efter och försöka förtydliga vårt långsiktiga mål vi jobbar mot under de 3 åren som vi jobbar med spelarna. Vi ser en stor fördel att få träffa de ledarna som spelarna har i respektive förening och hoppas på stor uppslutning. 

Vi kommer att hålla till i någon av konferenslokalerna, det beror delvis på antal så jag mejlar ut en bekräftelse på lokal den 4 april efter lunch.  

Från innebandygymnasiets sida så kommer Markus Puskala och Johan Söderström sköta informationen. 

18:00 – 18:15 Inledning

18:15 – 18:45 Pucken (Uppdraget kring NIU/LIU)

18:45 – 19:30 Johan (muskelcentrum)

19:30  - 19:45 frågor/övrigt

För att anmäla dig så mejlar du namn samt förening till Johan.good@innebandy.se  

Kaffe + macka ingår! 

 

 

 

obs mötet arrangeras ej av UIBF utan vi bistår med informationsdelning utifrån den roll som åligger respektive SDF 

short_text    Publicerat av Johan Good 2019-03-25, kl 14:11