Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Information från gårdagens ordförandeträff, nuläget och framtid på IFU Arena

Mötesprotokoll ordförandeträff

18 februari, 18:00

Deltagarlista

UIBF – Dan Back(ordförande) Christina Gullström(Kassör) Johan Gellin(Valberedning) Mattias Gäreskog & Joakim Gustafsson (Tävlingskommittén) + Personalstyrkan på kansliet Simon Andrén, Olle Isacsson, Johnny Johansson och Johan Good.

SIBF – Inez Rehn

RF Sisu Uppland – Kristofer Widlundh

IFU ArenaTobias Svensson

Föreningsrepresentanter - Förening

Anders Groth – Enköping IBK

Anders Murman – Fyrislund Nabla IBK

Anders Nilsson – Midas IBK

Anders Öman – Hagunda IF

Anthon Wallin – Vaksala SK

Dan Bremler – FBC Uppsala

Daniel Gröndal – SK Vide

Fredrik Cederholm – IBF Roslagsalliansen

Joakim Grape – Gottsunda IBF

Helene Chandler Rosencrantz – Sigtuna IF 

Pernilla Johansson – Funbo IF

Jörgen Åkerlund – Midas IBK

Kajsa Löfstad – Stenhagen KK

Kim Nyberg – IBK Uppsala Teknologer

Kjell Törngren - IBF Roslagsalliansen

Linnea Aveholt – Storvreta IBK 

Fredrik Löfgren –

Maria Rosén – Rosersbergs IK, Rosersberg Arlanda IBK

Mats-Ola Hjälm – Frötuna IBF

Patrik Fundberg – Alunda IBF

Per Wretblad – Bälinge IF

Peter Tornberg – IK Sirius

Timmy Hedlund – IK Sirius

Rickard Fredlund – IS Saga 

Otto Simonsen – Björklinge BK

Mattias Vannergård – Örsundsbro IF

(Deltagarlistan är baserad på de som var i mötet 5 minuter in i mötet, personer kan ha tillkommit senare under mötet) 

Kl 18:00 Dan Back Inleder och hälsar alla välkomna

Kl 18:10 Tobias Svensson IFU Arena Tobias redogör kring läget med IFU Arena, se länk

https://www.youtube.com/watch?v=_b_cqpdo1iA&t=176s

Kl 18:20 Inez Rehn Innebandyflex - Inez Rehn från Svenska Innebandyförbundet som berättar om SIBFs motionssatsning, se länk

https://www.youtube.com/watch?v=3EnKPC-Z3kQ

Innebandyflex är en spelform som ska nå nya målgrupper som kanske inte redan spelar innebandy eller vill ha ett alternativ till den ”klassiska” innebandyn ex äldre motionärer, skolor dessutom så är det en spelform som med fördel kan spelas utomhus.

Vill du ha stöd/information så kontakta oss på UIBF eller Inez.rehn@innebandy.se

Kl 18:30 Kristofer Widlundh RF Sisu Uppland informerar om deras verksamhet som stödfunktion för innebandyföreningar bland annat gällande bidragshantering och bidragshjälp. Mer info finns på deras hemsida

https://www.rfsisu.se/Uppland

kontakta gärna Kristoffer och ta en kontakt

kristofer.widlundh@rfsisu.se

Kl 18:40 Simon Andrén Simon redogjorde om Läget på Coronafronten - Hur det ser ut med matcher och träningar i olika åldrar?

Den information vi delgav på mötet som är den som kommunicerats via vår hemsida sen tidigare

Kl 19:00 Johan Good/Olle Isacsson
Vår- och sommarinnebandy, Olle berättar om de planer och projekt som vi driver som bland annat innefattar att försöka skapa spelytor utomhus för träning/enstaka matcher och även att vi vill försöka hjälpa våra föreningar att hitta förutsättning för träning/matcher även sommartid då det finns många innebandyspelare som inte har dubbla idrotter.

Veteran DM, det finns många motionslag runt om i Uppland som idag inte deltar i seriespel i UIBF eller korpens regi. Många av dem lagen har uttryckt en önskan om att spela någon/några matcher per säsong men då inte i ett ordinarie seriespel utan i någon turneringsform som spelas på liknande tider som då de tränar ex söndagskvällar osv. Vi har tittat på en sådan spelform och avser lansera denna turnering i höst om förutsättningarna för träning/spel inomhus finns.

Innebandyskolor, i höstas så försökte vi hjälpa ett par föreningar med att starta upp innebandyskolor genom att hjälpa till med att försöka fixa hjälptränare som kunde hålla i de första träningarna och även utrustning vid behov. Tyvärr fick ju detta projekt pausas i höstas men vi han ändå med att starta igång en innebandyskola tillsammans med Örsundsbro IF där Felicia Pernodd och Lisa Leierdahl (Båda spelare i Hagunda IF) gjort ett strålande arbete som UIBF ambassadörer.

Kl 19:20 Övriga frågor/summering

 

Med vänlig hälsning Upplands Innebandyförbund, Uppland@innebandy.se

short_text    Publicerat av Johan Good 2021-02-19, kl 13:58