Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Inbjudan: Utbildningsnätverk för unga ledare

GUD-distrikten, Gävleborg, Uppland och Dalarna, tillsammans med RF-SISU Uppland kommer till hösten vidareutveckla utbildningsnätverket för unga ledare, Växa/växla-innebandy. Projektet startades säsongen 20/21 på initiativ av Ola Forsgren.

 

Nätverket riktar sig till personer mellan 13–25 år som antingen är tränare eller domare, alternativt har ambitionen att bli det. Man ansluter sig till nätverket som enskild individ, och att ansluta sig innebär att man erbjuds att delta på de utbildningstillfällen som anordnas för nätverksdeltagarna.

 

Det kommer erbjudas fyra utbildningstillfällen per år, med en blandning av innebandyrelaterade utbildningar och allmänna utbildningar kring ämnen som rör idrott och hälsa. Utbildningarna kommer i den mån det är möjligt vara hybrida, det vill säga med möjlighet att delta både fysiskt och över länk. IFU Arena kommer vara vår "hemmaplan" för utbildningstillfällena, men övriga föreningar uppmuntras att vara anordnare för enskilda utbildningar. Tanken är att samtliga utbildningar kommer att rymmas under en treårsperiod, för att sedan börja om igen och erbjuda samma utbildningar för nytillkomna.

 

Nedan följer ett tilltänkt upplägg för en treårig utbildningsplan:

 

År 1:

Tillfälle 1 (september): Ledarskap: Långsiktig nytta av att vara ledare och resan från ung ledare till vuxen ledare

Tillfälle 2 (november): Hälsosam livsstil - RF-SISU

Tillfälle 3 (februari): ”Varför det är inspirerande att vara domare”

Tillfälle 4 (april): Ledarskap – hålls av innebandyprofil

År 2:

Tillfälle 1 (september): Praktisk innebandykunskap, SIU 1 - UIBF

Tillfälle 2 (november): Idrottspsykologi (gruppsykologi, motivation & feedback)

Tillfälle 3 (februari): Trygg idrott – RF-SISU

Tillfälle 4 (april): Ledarskap – hålls av innebandyprofil

År 3:

Tillfälle 1 (september): Praktisk innebandykunskap, SIU 2 - UIBF

Tillfälle 2 (november): Fysiologi, träningslära & idrottsskador

Tillfälle 3 (februari): Praktisk domarutbildning

Tillfälle 4 (april): Fifty-fifty, workshop

 

Nätverksdeltagarna kommer även bjudas in till en gemensam chattgrupp där de ges möjlighet att diskutera frågor kring deras ledarskap och får ta del av nyttig information för att utveckla deras ledarskap som tränare eller domare. Chattgruppen kommer även vara öppen för de som tidigare varit anslutna i nätverket för att ha en chans att hålla diskussionen kring sitt ledarskap levande.

 

Uppstartsträff Växa/Växla:

Onsdagen den 4:e maj, kl 18:30-20:30.

- Gemensam uppstart - Hej och välkomna!
Indelning i två grupper:

Grupp 1: Organisationsledare - seminarium kring hur man kan rekrytera unga ledare inom sin förening.
Grupp 2: Unga ledare - gemensam diskussion kring upplägget för utbildningsnätverket. En chans att själv vara delaktig i upplägget!

-Gemensam avslutning

 

Vi kommer att presentera vårt tilltänkta upplägg, diskutera nätverkets utformning och lära känna varandra. Vi ser väldigt gärna att ni som förening undersöker intresset att ingå i detta nätverk hos era aktiva, ledare och domare mellan 13-25 år. Detta nätverk ska inte bara ses som en möjlighet att kompetensutvecklas som ledare eller domare - det ska även vara ett verktyg för att sänka tröskeln för unga personer i er förening att vilja ta klivet till att bli ledare eller domare genom att göra det steget mer attraktivt.

 

Anmäl dig här.

 

Om ni har frågor kring nätverket kan ni höra av er till antingen johan.good@innebandy.se eller william.lind@rfsisu.se.

 

Vänliga hälsningar,

Gävleborgs-, Upplands- och Dalarnas Innebandyförbund samt RF-SISU Uppland.

short_text    Publicerat av Amanda Delgado Johansson 2022-03-23, kl 15:47