Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Inbjudan till Upplands Trilogin - Special Olympics

Upplands Trilogin

Etapp 1

Plats IFU Arena

Tid 17/11 kl 10.00-16.00

Kostnad: 500 kr/lag Vill man ha flera lag med kostar det 300 kr /lag

Anmälan: till uppland@innebandy.se senast 22/10

Information: Thomas Robertsson, thomas.robertsson@fyrisgarden.se /070-473 62 42

Special Olympics

Lagen delas in i olika divisioner för att få så jämnt som möjligt

Plan: 12 x 20 m
Antal spelare: Målvakt + 3 utespelare, max 8 spelare/lag
Speltid:2x10 min 
 

Vi följer Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska kommittés (Parasport Sverige) tävlingsbestämmelser/spelregler innebandy (stående spelare)

Divisionering – Special Olympics
För att få en intressant och givande turnering för alla parter är det viktigt att lagledare/klubbansvariga anmäler sitt/sina lag i rätt nivå baserat på spelarnas förmåga. Bifogat finns riktlinjer för s.k. divisionering, som bör användas för att anmäla sitt lag till lämplig nivå. Vi som arrangör förbehåller oss rätten att vid behov flytta lag mellan nivåerna, alternativt ha fler eller färre nivåer. Beroende på hur många lag som anmäler sig. Vi ser gärna att det kommer flera lag från samma förening. Det finns inget hinder att lag från samma förening spelar i samma division, det är spelarnas förmåga som bestämmer i vilken division de spelar inte om de tillhör första eller andra 

Det är respektive lagledare som anger på vilken nivå som det aktuella laget förväntas spela/ prestera. Som grund ligger naturligtvis att samtliga spelare i ett lag skall uppfylla kraven för att delta i Special Olympics enligt Parasport Sveriges regler.

Div 1 
I huvudsak spelare som är fysiskt väl fungerande, välkoordinerade och i god kondition. Alla spelarna i laget har god teknik vad det gäller passningsförmåga, boll- och klubbteknik samt skottförmåga. Laget kan spela tillsammans som ett lag och förstår och kan följa grundläggande taktiska upplägg. 


Div 2
Även här kan spelarna vara fysiskt relativt kapabla och i god kondition, men flera av spelarna har koordinationsproblem, bristande teknisk förmåga vad det gäller boll- och klubbteknik och taktisk förståelse, men man kan spela ihop som ett lag och förstår värdet av att göra detta. 


Div 3
Många av spelarna är inte i fysisk god kondition eller helt enkelt nybörjare. Många har koordinationsproblem och bristfällig teknik med avseende på klubbhantering, passningsförmåga och skotteknik. Dålig förståelse för hur spelet på banan kan organiseras och genomföras. 

Grundläggande är att det är spelarens förmåga som avgör i vilken division han skall spela INTE om han ingår i en eventuellt första eller andrauppställning. Klubben kan mycket väl ha flera lag som platsar i samma division. Det är naturligtvis så att det kan uppträda situationer där någon spelare i ett lag avviker från laget i stort precis som det händer i all sport och i livet som sådant och det är upp till ledare och organisatören att hantera situationen på lämpligt sätt så att det blir en bra och ärlig turnering för alla.​

short_text    Publicerat av Simon Andrén 2019-03-15, kl 10:30