Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Helgens matcher skjuts upp

Region Uppsala har skärpt restriktionerna i Uppsala län för att minska den ökande smittspridningen av Coronaviruset. Med anledning av detta har Upplands Innebandyförbund i samråd med de större lagidrotterna i Uppland, Svenska Innebandyförbundet, Riksidrottsförbundet, Folkhälsomyndigheten och Upplandsidrotten beslutat följande för perioden 22 oktober till 3 november 2020.

1. Samtliga innebandymatcher skjuts upp för föreningar inom Uppsala län.
Det gäller matcher där minst ett av lagen tillhör Uppsala län och som administreras av Upplands Innebandyförbund eller GUD-distrikten. Matcher arrangerade av Svenska Innebandyförbundet är undantagna. Vi gör detta som en följd av de lokala restriktioner som införts och då vi har ett höstlov kommande vecka är antalet matcher betydligt färre än vanliga veckor. Detta innebär att en paus för matchspelet inte får betydande konsekvenser. Att efter 3 november fortsätta pausen skulle få betydande konsekvenser vilket innebär att avsikten är att starta upp matchspelet igen 4 november.

2. Kan vi träna under denna period?
Träning är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. Barn och ungdomar uppmuntras att fortsätta träna. För seniorlag är det upp till varje förening att genomföra träningar på ett Coronasäkert vis. Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

All verksamhet måste vidta extra försiktighetsåtgärder, undvika trängsel, hålla distans, byta om hemma, god hygien och självklart stanna hemma om man har minsta sjukdomssymtom. Föräldrar skall i möjligaste mån inte vistas inom idrottsanläggningen. Vuxna ska om möjligt bara skjutsa sina egna barn och i seniorlag är det att föredra om var och en åker till och från träning på egen hand.

Upplands Innebandyförbund uppmanar föreningar, ledare, utövare, domare och inte minst föräldrar att göra kloka val för att minska risken för smittspridning.

Var och en bör om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det är således viktigt att vi alla tar vårt ansvar och säkerställer att, utöver allmänna råd och rekommendationer, säkerställer efterlevnad av verksamhetsprotokoll.

Källa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-uppsala-lan/

Frågor? Kontakta kansliet: uppland@innebandy.se

Upplands Innebandyförbund

 

 

 

short_text    Publicerat av Simon Andrén 2020-10-22, kl 18:27