Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Glöm inte att söka LOK-stöd

Ansökan för hösten 2020 (dvs aktiviteter bedrivna 1 juli – 31 dec) skall vara inskickad via föreningens IdrottOnline-sida senast den 25 februari 2020 klockan 23:59.

Läs mer här: https://www.rf.se/bidragochstod/lok-stod/

 

short_text    Publicerat av Simon Andrén 2020-03-16, kl 09:11