Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Gästriklands-, Dalarnas-, och Upplands seniorserier skjuts upp

Beslutet är enhälligt av respektive DS styrelser. 
 
Det berör: H2/D1 GUD - Uppland H3-H6 samt D2-D3 samt Gästrikland/Dalarna H3-H5 och D2.
 
Beslutet är taget med anledning av det pågående utbrottet av Corona-viruset och den globala pandemi som råder och syftar till att säkra hälsan för spelare, ledare, domare och övriga involverade samt att minska den smittospridningsrisk som föreligger.
 
Pausen råder tills vidare och säsongen kommer att eventuellt att återupptas om och när det bedöms säkert att fortsätta spela för alla inblandade.
 
Det här är en svår och ny situation för oss alla där vi inom Innebandyn är en del av ett större sammanhang och det är viktigt att vi alla tar hand om varandra. Vi ber ber om förståelse men känner också en trygghet i att våra fantastiska sympatisörer för idrotten har sympati i den här prövande tiden.

short_text    Publicerat av Johan Good 2020-03-16, kl 09:11