Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Förtydligande kring matchflyttar och nya matchtider

Förtydligande gällande matchflyttar med anledning av restriktioner.  

Riksidrottsförbundet och Svenska Innebandyförbundets rekommendationer är oförändrade när det kommer till att spela innebandymatcher. Därav är utgångspunkten att genomföra så många matcher som möjligt, under säkra förhållanden. Detta för att undvika att barn- och ungdomars fritidsaktiviteter ställs in. Det är därmed sannolikt att alla matcher inte kommer kunna spelas med fullt lag.

En vädjan till er föreningar om det blir aktuellt med matchflytt eller har uppskjutna matcher att spela – försök i största möjliga mån planera dessa till veckodagar. Något vi har uppmärksammat under denna höst är att det har tillkommit en hel del sena matchflyttar, vilket ställer till det för domartillsättningen. Vid sena matchflyttar menar vi då matchflyttar som sker samma vecka som den helg matchen planeras att spelas.

Detta gäller: 

- Samma vecka bokas inga nya matcher in på den närmsta helgen. (Med helg menas fre-sön).

Dessa begäran av matchflytt kommer att nekas i Uppland och Gävleborg. 

 - Deadline för att lägga in nya matcher är fredag klockan 12.00 en vecka före. 

 - Matchflyttar vardagar: 
Vi uppmanar föreningarna att spela så många matcher som möjligt på vardagar (mån-tors). Här kan ni boka in matcherna så sent som dagen före. Till exempel om ni vill spela matchen onsdag kväll räcker det att meddela administrerande förbund tisdag kl. 12:00.

short_text    Publicerat av Amanda Delgado Johansson 2022-01-20, kl 10:30