Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Föreningsmöte kl 16:30 idag angående lokala restriktioner

P.g.a. den ökade smittspridningen av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten fattat beslut om skärpta allmänna råd i Uppsala län.

Med anledning av detta beslut bjuder idag RF-SISU Uppland kl 16:30 idag onsdag in idrottsföreningar och förbund till ett informationsmöte. Representanter från RF kommer att delta på mötet. Mötet sker i Teams och länk till mötet skickas ut till er förenings e-postadress. Före mötet har dessutom Folkhälsomyndigheten som vanligt presskonferens kl 14:00.

Efter mötet kommer Upplands Innebandyförbund fatta beslut kring hur vi gör med våra matcher under perioden fram till 3 november. Ambitionen är att vi publicerar beslutet på vår hemsida ikväll.

short_text    Publicerat av Simon Andrén 2020-10-21, kl 11:40