Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Belastningsregistret – begär registerutdrag

Från och med 1 jan 2020 ska alla specialidrottsförbund och idrottsföreningar inom RF kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år.

Utdraget visar endast grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott barnpornografi brott eller grovt rån.

Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Utdraget visas av den enskilde i original och återlämnas direkt. Inga utdrag skall arkiveras av föreningen, utan endast en notering om att en kontroll är genomförd.

Mer information från RF
https://www.rf.se/contentassets/a2609ff7dba649a0ab90c77694961e96/lathund-registerutdrag-if.pdf

Beställ intyg här:
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/

 

short_text    Publicerat av Simon Andrén 2020-03-16, kl 09:11