Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Återstartspaket för Upplands föreningar

Återstartspaket för Upplands Innebandyförbunds föreningar
Upplands Innebandyförbund satsar inför säsongen 2021/2022 ett större belopp för att hjälpa våra föreningar att kicka igång innebandyn hösten 2021. Vi tror och hoppas att många längtar efter att spela match som vanligt igen och vill hjälpa er att göra detta möjligt.

Upplands Innebandyförbunds styrelse har därför beslutat följande:
• Alla lag som anmäler sig till seriespel får 20% rabatt på serieavgiften. Summan är redan avdragen så de belopp ni ser längre ner i denna fil är förra säsongens serieavgift minus 20 %.

• DM för juniorer och seniorer spelas i gruppspelsform runt om i Uppland under försäsongen med slutspelsmatcher under säsong. Vi tar bort anmälningsavgiften helt och hållet för denna turnering. Separat inbjudan till DM läggs ut senare med sista anmälan i början av augusti.

• Vi erbjuder sommarinnebandy utomhus utan anmälningsavift. Fokus ligger på matcher i augusti men om smittspridningen medger kan vi tjuvstarta redan i juni. Mer information kommer om detta senare i maj.

• Förlängd period för att dra ur lag från seriespel. Lag som dras ur senast 31/8 betalar endast halv serieavgift.

• Ibland kör det ihop sig. Vi tar därför bort urdragningsavgiften hela säsongen.

• Flexibla matchflyttningsmöjligheter vid Coronafall i truppen.

• Möjlighet att flytta ner seniorlag till en lägre division. De föreningar som är osäkra på var de står efter pandemin kan av tävlingskommittén erbjudas plats i en valfri lägre division. Ange detta vid serieanmälan.

• Under säsongen 2021/2022 undviker vi större folksamlingar. Knatteligan spelas därför med två föreningar per tillfälle. Poolspel arrangeras inte utan lagen hänvisas till vanliga seriematcher där två lag möts per tillfälle.

• Upplands Innebandyförbund vill främja möjligheten till utbildning och håller nere anmälningsavgifter för domarutbildningar och tränarutbildningar säsongen 2021/2022.

• Upplands Innebandyförbund genomför dessutom flera satsningar för fortsatt tillväxt och utveckling i uppländsk innebandy. Mer om detta i höst!

Tillsammans med Gästrikland och Dalarna gör vi också följande satsning:
Distrikten i GUD-samarbetet, Gästrikland, Uppland och Dalarna har fattat ett gemensamt beslut om återstartsstöd för delar av verksamheten inför hösten 2021.

Tillsammans vill vi ta ett stort ansvar för att möjliggöra fritidsaktiviteter på lika villkor och möjliga för jämlika innebandyförutsättningar inför hösten. Förhoppningsvis går smittspridningen under våren och sommaren år rätt håll och när omvärldsläget tillåter vill vi tillsammans vara mer än förberedda för att återstarta så mycket verksamhet som möjligt och återigen fylla våra verksamheter med tillgängliga aktiviteter. Vi vill sänka trösklarna och undvika att föreningar tappar spelare eller tvingas höja avgifter för framtiden som kan leda till färre innebandyspelande individer.

Vi tror och hoppas att många längtar efter att spela match som vanligt igen. Våra yngre spelare har kunnat träna efter ett uppehåll under vintern, medan våra äldre spelare inte ens har fått kliva in på planen sedan i december.

Tillsammans har vi beslutat att satsa på en starkt återstart i två delar av innebandyn under kommande verksamhetsår där en del av detta är att göra utrymme i budgeten för 2021/22 för att subventionera serieavgifterna kommande säsong för föreningarna i GUD-samarbetet. Den andra delen handlar om ett kraftigt ökat stöd för uppsökande verksamhet där ökade resurser kommer tillsättas för just uppsökande verksamhet och inspirationskrafter i förening. Vi är övertygade om att stödet för framtiden måste handla främst om en satsning på att få tillbaka och rekrytera nya spelare proaktivt än att istället göra en reaktiv återbetalning eller subvention som påverkar verksamheten att behöva göra nedskärningar i verksamheten till hösten. Vi är tillsammans övertygade om att vi måste satsa nu, med ökat stöd, fler verksamheter och en ökad tillgänglighet på vår verksamhet.

Vi vill satsa för framtiden och har tillsammans fattat beslut om följande insatser:

Subventioner som har beslutats gälla i GUD-serierna säsongen 2021/22:
- GUD seniorserier (H2/D1) subventionerna med 20%
- GUD ungdom (P&F16 och HJ/DJ) subventioneras med 15%
- Subventionerade ledar- och domarkurser

GUD-distrikten tittar dessutom på olika möjligheter att bidra till en återstart av innebandyn i SDF och föreningar. Då regeringen torsdagen den 1 april beviljade stöd till idrotten för första halvåret 2021 kommer förhoppningsvis en del att gå till framåtriktad verksamhet och Svenska Innebandyförbundet kommer att återkomma när vi vet hur vi kan nyttja detta bidrag på bästa sätt.

En viktig satsning kommer vara stöttande verksamhet och uppsökande verksamhet inom GUD distrikten. Här är en del av vår återstartssatsning:

- Ökat stöd för uppsökande verksamhet i lag och föreningar från och med hösten, målsättningen är att anställa minst två resurser inom GUD för denna typ av verksamhet.

- Digitala kostnadsfria inspirationsföreläsningar

- Digital annonseringsplattform samt stödpaket för start av verksamhet

- Fortsatt dialog för ev projektering för fler utomhusanläggningar

- Avsätta resurser för att på riktig växla upp arbetet med media och marknad

- Fler aktiviteter inom spelarutbildning och lovaktiviteter

Vi är övertygade om att vår väg tillbaka börjar med att ge våra föreningar så bra förutsättningar vi kan - Tillsammans har kompetensen och kraften att locka gamla och nya spelare och ledare till världens roligaste idrott.

short_text    Publicerat av Simon Andrén 2021-05-04, kl 16:05