Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Årsmöte 2020 klart

Uppland Innebandyförbunds 34:e årsmöte hölls igår. Totalt nio föreningar deltog och här kommer en snabb resumé av de beslut som togs:

Mötesordförande var Catarina Deremar.

Dan Back blev omvald på ett år som ordförande.

Bo Grängsjö, Linnea Aveholt, Lars-Olov Lundgren blev omvalda på två år som ledamoter.

Selma Frykholm blev nyvald på två år som ledamot

Anders Edward blev omvald och Sigridur Marteinsdottir nyvald som revisorer.

Johan Gelin nyvald som sammankallande till valberedningen. Magdalena Danielsson och Tobias Ridderström omvalda.

Vi vill tacka av några personer som genom åren gjort ett stort jobb för den uppländska innebandyn. 

- Bengt Hellström (Bengt har varit verksam många år i UIBFs styrelse och de senaste säsongerna varit sammankallande i valberedningen)

- Sara Eriksson (Sara har varit ledamot i vår styrelse, hon valde att inte ställa upp för omval men kommer fortsätta vara en del i vår tävlingskommitté)

- Lars Bergman (Efter 18 år som revisor för Upplands innebandyförbund så väljer Lars efter lång och trogen tjänst att lämna över stafettpinnen till nya förmågor)

Frötuna IBF:s motion om att ha en undre åldersgräns för att spela i Knatteligan mottogs positivt och kommer att tas vidare till Svenska Innebandyförbundets tävlingskongress i november.

short_text    Publicerat av Simon Andrén 2020-06-04, kl 10:19