Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Anpassad utbildningsverksamhet

För att du och dina kursdeltagare ska känna er säkra och trygga under er utbildning hos
oss, har vi gjort en riskbedömning om hur utbildningsverksamheten ska bedrivas.

• Teorilokaler möbleras med skolsittning och varannan plats tom.
• Aktuella lokaler och toaletter är städade och borden avtorkade vid utbildningens start.
• Att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål. 
• Vi har begränsat antalet platser på utbildningarna utifrån lokalens volym. 
• Samt att vi har en aktiv dialog med IFU Arena kring vår utbildningsverksamhet.   

 

Du Hittar våra ordinarie utbildningar här 

 

Men för att säkerställa att alla som vill ska ha möjlighet att ta del av våra utbildningar så har vi satt upp två digital grundutbildningar under september månad, en för barn & ungdomsledare och en för Junior & seniorledare.

 

28/9 Grundutbildning för Junior & seniorledare

30/9 Grundutbildning för barn & ungdomsledare

 

Utbildningen är till för dig som är i en riskgrupp som gör att du känner dig osäker på att delta på våra ordinarie utbildningar, alt att du bor på en geografisk plats som begränsar din möjlighet att gå våra centralt anordnade utbildningar. 

Antalet platser är begränsat och vi kommer köra utbildningen i det digitala mötesforumet Teams. 

Du anmäler dig här  

Skriv under övrigt din motivering till att du vill gå den digitala utbildningen ex Riskgrupp, Långt avstånd till Uppsala osv 

short_text    Publicerat av Johan Good 2020-09-10, kl 15:13