Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Den uppländska utvecklingsresan

Upplands Innebandyförbunds vision

Den huvudsakliga spelarutvecklingen sker i Upplands föreningar och därför är en av våra viktigaste uppgifter att hjälpa till med föreningsutveckling, tränarutbildning, tematräning, tävlingsformer, mm för våra föreningar i Uppland. 

Vårt arbete från och med 2020 handlar i huvudsak om:
- Implementering av SIU-modellen 2.0, praktik och teori
- Grundutbildning för organisationsledare 
- Certifiera och stödja våra uppländska föreningar 
- Öka antalet utbildade tränare i våra föreningar
- Bredda utbildningsutbudet för våra ledare med forumträffar