Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Riktlinjer och rekommendationer under covid-19

Här finner de senaste riktlinjerna framtagna 20200618.