1. Kontakta motståndaren och kom överens om nytt datum för matchen
2. Kontakta din hallbokare för att boka ny speltid och eventuellt boka av den gamla tiden.
3. Kontakta återigen din motståndare och bekräfta tiden.
4. När detta är klart gör ni matchändringsansökan via IBIS.

Avgifter för matchändringar är enligt följande och betalas mot faktura av den förening som begär matchändringen.

Matchändring:
Matchändringar fram till och med 18 september utan kostnad. Därefter enligt nedan:

Från 19 september:
Matchflytt 22 dagar eller mer 300:- (Junior/ungdom 50 %)

Matchflytt begärd 8-21 dagar före match 600:- (Junior/ungdom 50 %)

Matchflytt begärd 4-7 dagar före match 1000:- 

Matchflytt begärd  1-3 dagar före match 2000:-

Förening som deltar i SM-tävling, eller annan av SIBF anordnad turnering och som behöver flytta match har rätt till gratis matchflytt. Ansökan ska ske på avsett formulär på SöIBFs hemsida. Ansökande förening betalar föreskriven matchändringsavgift, vilken är beroende av när matchändringen kommer SöIBF tillhanda. Matchändringar beviljas ej under seriens sista omgång.

Tävling/Domargruppen skall medgiva ändrad matchdag, tid och spelhall, under förutsättning att motståndarförening, på giltiga grunder, inte motsätter sig detta. Nytt speldatum ska vara klart senast fem (5) arbetsdagar från ordinarie speldag, annars kan Tävlings/Domargruppen bestämma ny speltid och plats. Matchen skall spelas inom en månad från ursprungligt matchdatum, dock ej efter sista spelomgången.

Match som bedöms som omöjlig att genomföra pga. rådande trafiksituation kan endast ställas in av SöIBF eller av SöIBF utsedd tjänsteman. Förening som åberopar detta ska omgående kontakta SöIBF eller av SöIBF utsedd tjänsteman. Den förening som ej kan ta sig till match ansvarar för att ny matchtid bokas enligt gällande föreskrifter.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS