Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Anmälningsavgift för samtliga lag i DM är 1500:-. Utöver detta så delar samtliga lag på domarersättningarna. Dessa faktureras från Förbundet efter avslutad tävling.