DM-anmälan för ungdomar kommer att skickas ut till samtliga föreningar under hösten.