W.O.

Det gäller när ni lämnar walk over

W.O. döms:
- Vid ogiltigt uteblivande från match
- När förening ej har erforderligt antal spelare för att fullfölja matchen
- När förenings lag utan giltig anledning lämnar spelplanen före speltidens slut.

Om W.O. utdömts av Tävlingsstyrelsen ska slutresultat 5-0 och tre poäng utdelas till motståndarlaget, förutsatt att det uppnådda resultatet ej är fördelaktigare.

Skulle båda föreningarna i match ådömas W.O. får båda föreningarna 0-5 i målskillnad samt att inga poäng utdelas.

När W.O. dömts ut ska fastställd avgift erläggas till administrerande förbund. Föreningen kan åläggas att ersätta motståndarlagets och funktionärers resekostnader, arrangerande förenings kostnader, den kostnad laget kunde ha haft för att genomföra matchen samt övriga styrkta kostnader.

En förening kan inte ta ut W.O.-avgift i en sanktionerad turnering. Anmälan/skrivelse ska tillställas administrerande förbund.