Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Tävling/Domargruppsmöte

Nu på måndag kväll (5/10), har tävling/domargruppen möte. Eventuella dispensansökningar och andra ärenden bör vara kansliet tillhanda senast måndag förmiddag.

short_text    Publicerat av Jan Berg 2020-10-01, kl 11:20