Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Senarelagt datum för beslut om uppstart enligt scenario B

Eftersom regeringen beslutade att stänga hallarna till den 24/1 så behöver vi senarelägga beslutsdatumet för scenario B till den 25/1, istället för den 17/1 som vi tidigare har kommunicerat.

short_text    Publicerat av Niclas Andersson 2021-01-18, kl 09:31