Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Detta är beslutat kring uppstart av enstaka matcher

Nyköping 2021-02-10

Den 4 februari aviserade Folkhälsomyndigheten att åldern från och med 6 februari ska ändras till 2002 och yngre i de allmänna råden. Svenska Innebandyförbundet har därför beslutat att tillåta matcher i begränsad form om region och kommun tillåter det och distriktsförbundet anser det lämpligt. 

Enstaka matcher kan spelas i de fall region, kommun, hallägare och distriktsförbund tillåter detta. Det är föreningens ansvar att löpande hålla sig uppdaterad vad som gäller och respektive region/kommun/hallägares/distriktsförbunds instruktioner ska följas. Utöver dessa ska även Folkhälsomyndighetens allmänna råd och SIBF:s/SDF:s protokoll följas. 

Vi har under fredagen den 5 februari haft kontakt med smittskyddsläkaren i region Sörmland som ber oss vänta med uppstart tills 2 veckor efter sportlovet, till att börja med. Styrelsen har därmed fattat beslut om att enstaka matcher kan startas upp tidigast helgen vecka 10.

Enstaka matcher och FHM:s allmänna råd ska tolkas som:  

- Sammandrag ska ej genomföras.
- Fokus på att få spela match igen, inte att genomföra seriespel. 
- Färre matcher än under normala omständigheter. 
- Mer ”luft” runt matcherna för att minska risken för trängsel. 
- Ingen publik och minimalt med personer runt lagen. 
- Det ska vara ansvarsfullt både före, under och efter match. 

Det är respektive distriktsförbund som beslutar om och i vilken form matchspel ska genomföras.  

Syftet med att spela matcher är att stimulera barn och ungdomar till att vara aktiva och fortsätta spela innebandy. Föreningarna uppmanas att inte låta spelarna delta i flera olika lags matcher, utan upprätthålla andemeningen att tävlingsverksamheten ska vara mer begränsad än under normala omständigheter. Det är viktigt att Svensk Innebandy kan visa att vi tillsammans tar ansvar för att bedriva verksamheten på ett säkert sätt.  

Inga matcher ska spelas för spelare födda 04 och äldre.

Detta är beslutat av Södermanlands innebandyförbund och ska gälla för enstaka matcher för spelare födda 05 och yngre.

Seriespelande lag på Blå och Röd nivå, 2005 och yngre:

 • Samtliga lag som vill spela match ska erbjudas enstakamatch från det ordinarie spelschemat. Var vänliga meddela snarast kansliet om ni inte vill spela någon match.
 • Vill man spela träningsmatcher utöver de matcher vi erbjuder så ska dessa anmälas till förbundet och alla riktlinjer och rekommendationer ska följas. Träningsmatcher ska endast spelas mot lokalt eller internt motstånd. För varje enskild spelare och lag så gäller max en match per vecka. Men starten av dessa sker tidigast vecka 10.
 • Uppstart vecka 10 Röd nivå och seriespelande lag på Blå nivå
 • Det ska vara 2 timmar mellan matchstarterna.
  En match på Röd & Blå nivå tar drygt 60 minuter, då finns det gott om tid för lagen att lämna hallen innan nästa match startar.
 • Lag till match 2 osv. ska inte vara i hallen först tidigast 30 minuter innan matchstart.
 • Minimalt antal ledare i respektive lag.
 • Minimalt antal funktionärer.
 • Lokala domare i den mån det går. (Tillsätts av Förbundet)
 • Samtliga matcher ska finnas i IBIS.
 • Samtliga matchprotokoll ska omedelbart skickas in till kansliet. Detta tar domarna hand om.
 • Ingen publik på matcherna. Max 8 skjutsande föräldrar från bortalaget får vistas i hallen.
 • Om seriespelet för våra seniorer tillåts komma igång så måste dessa prioriteras då dessa är kvalificerande.

Sammandragsspelande lag på Blå och Grön nivå:

 • Inga sammandrag ska spelas.
 • Träningmatcher internt eller matcher mot lokalt motstånd.
 • Förening/laget bokar domare, matcher och motståndare själva. Samtliga matcher måste finnas i IBIS.
 • Övrigt samma som seriespelande lag.

Övrigt ur Svenska innebandyförbundets protokoll

Cuper och läger 
Cuper och läger ska tillsvidare ej genomföras.  

Inomhusträning för spelare födda 2002 och yngre 
Träning inomhus kan bedrivas i de fall region, kommun och hallägare tillåter detta. Det är föreningens ansvar att löpande hålla sig uppdaterad vad som gäller och respektive region/kommun/hallägares instruktioner ska följas. Utöver dessa ska även Folkhälsomyndighetens allmänna råd och SIBF:s protokoll följas. 


 Inomhusträning för spelare födda 2001 eller äldre 
Träning inomhus kan bedrivas i de fall region, kommun och hallägare tillåter detta. Det är föreningens ansvar att löpande hålla sig uppdaterad vad som gäller och respektive region/kommun/hallägares instruktioner ska följas. Utöver dessa ska även Folkhälsomyndighetens allmänna råd och SIBF:s protokoll (se punkterna nedan) följas.  

Spelare födda 2001 och äldre ska ej spela match.  

För dig som ansvarig för träning för spelare födda 2001 eller äldre
Du har ett ansvar att skydda dig själv och andra från smittspridning. Planera noggrant för att minimera riskerna. Punkterna nedan ska ses som ett stöd för dig.

- Observera eventuella restriktioner i din region/kommun/hall
- Aktiva och ledare ska få information om att de ska stanna hemma om de känner minsta symtom eller på annat sätt inte känner sig helt friska.

Träna utomhus när det är möjligt
- Ersätt inomhuspass med utomhus i högre utsträckning
- Fysträning bör ske utomhus, undvik gym

Tillse att deltagarna håller avstånd till varandra
- Uppmana deltagarna att byta om hemma före och efter träning
- Uppmana deltagarna att vistas i arenan så kort tid som möjligt
- Håll genomgångar utomhus eller i stor lokal
- Välj övningar som minimerar fysisk kontakt
- Uppmana deltagarna att undvika all fysisk kontakt som inte är en del av spelet

Träna i mindre grupper
- Åtta (8) personer ska vara normerande
- Om fler än åtta tränar tillsammans i samma idrottshall bör respektive träningsyta vara tydligt avgränsad med vikvägg, nät eller motsvarande
- Blanda inte träningsgrupperna
- Sätt samman träningsgrupper utifrån de som redan träffas socialt t.ex. i skola eller arbete
- Minimera antalet ledare och andra runt gruppen
- Planera flöden för att minimera kontakt mellan olika grupper.

Transport
- Uppmana deltagarna att resa till/från träning individuellt och att undvika kollektivtrafik

Utrustning
- Tillse att vattenflaskor, västar, handdukar o.s.v. hanteras på ett säkert sätt

Hygien
- Ge deltagarna möjlighet att tvätta eller sprita händer före/under/efter träning
- Håll rent på toaletter samt fyll på med tvål och handsprit.


För dig som deltagare
Du har ett ansvar att skydda dig själv och andra från smittspridning. Planera noggrant för att minimera riskerna. Punkterna nedan ska ses som ett stöd för dig.
- Stanna hemma om du känner minsta symtom eller på annat sätt inte känner dig helt frisk.
- Vistas i arenan så kort tid som möjligt och byt om hemma.
- Håll avstånd till andra
- Undvik fysisk kontakt som inte är en nödvändig del av spelet
- Tvätta och sprita händerna ofta
- Drick inte ur andras vattenflaskor och tänk på hur västar och handdukar hanteras
- Använd inte andra spelares utrustning.
- Lämna avbytarbås rent och snyggt
- Res individuellt till träning och undvik kollektivtrafik

Träning och tävling för SSL dam och herr samt Allsvenskan herr 
Verksamheten fortlöper som planerat och SIBF:s tävlingsreglemente ska följas vid träning och match.  

Utomhusträning 
Svenska Innebandyförbundet gör bedömningen att utomhusträning för alla åldrar är möjlig om Folkhälsomyndighetens allmänna råd följs. 
 
Svenska Innebandyförbundet söker kontinuerligt mer information för att utveckla våra råd och riktlinjer.  

short_text    Publicerat av Jan Berg 2022-05-12, kl 09:56