Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Dags att skaffa/förnya ledarlicens?

Vi kommer under denna vecka att mejla ut till föreningarna vilka ledare som saknar godkänd ledarlicens eller vars licens går ut inom kort. Vi har nu 3 utbildningar öppna för anmälan. En grundutbildning i Mariefred, en steg 1 Blå i Södertälje och en steg 1 Röd i Södertälje. En grundutbildning i Nyköping är fulltecknad.

Vi tar inte in fler deltagare än nödvändigt ur smittskyddssynpunkt. Vi förutsätter att ingen åker iväg till en utbildning med minsta symptom.

Vi kommer att erbjuda flera utbildningstillfällen under våren. Vi försökte förlägga utbildningarna innan seriestart i höstas men fick inte in några anmälningar. 

Aktuella utbildningar hittar ni här.

short_text    Publicerat av Jan Berg 2022-05-12, kl 09:56