Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Alla spelscheman är offentliggjorda

Vi har nu offentliggjort alla serier och sammandrag. Ni har nu möjlighet att göra fria matchändringar fram till och med 12 september. Ni använder denna blankett efter att ni kontaktat er motståndare och kommit överens om ny tid för matchen.

Alla serier är inte helt korrekta då vi fått en del urdrag som gör att vi måste korrigera vissa serier.

Var vänliga och se omgående över kontaktpersoner för alla era lag så kontakten mellan er underlättas.

Tävling/domargruppen kommer att ha möte den 15 september. Eventuella ansökningar av dispenser bör vara kansliet tillhanda en vecka innan det datumet.

short_text    Publicerat av Jan Berg 2022-05-12, kl 09:56