Dalarnas Spelarutbildningsprogram och Distriktslagsverksamhet

Dalarnas Innebandyförbund tillsammans med Gävleborgs och Upplands innebandyförbund, är stolta att återigen kunna presentera en ny upplaga av Spelarutbildningen. Den femte upplagan, i år helt integrerad i G-U-D samarbetet. Programmet där vi fortsatt arbetar hårt för att utveckla distriktens spelarutbildningsmodell, en modell inkluderat distriktslagen där både bredd och elit får plats. Här står alltid individen i centrum och de bästa möjliga utvecklingsmiljöerna ska skapas på samtliga nivåer.

Spelarutbildningen huvudsyfte är att vara föreningarnas kompletterande verksamhet som skall stärka individers och föreningarnas kompetens rörande spelarutbildning. Det görs genom utvecklingsdagar/tematräningar, dels genom att stärka relationer och inspirera föreningarnas befintliga arbete men också genom att spelarna får prova på nya saker i en ny miljö.


Det övergripande målet är att fortsatt få fler spelare att fortsätta längre, få fler verktyg i sin utveckling samt skapa nätverk för ledare.

I spelarutbildningsprogrammet, får du som spelare en gedigen spelarutbildning som komplement till din vardagliga verksamhet. Du som spelare, som har hunger att utveckla sin egen kapacitet skall få nya erfarenheter och verktyg för att ta nästa steg. G-U-Ds Innebandyförbund arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för ett livslångt idrottande och ett motiverande klimat för alla deltagare.

I den bästa av alla världar möts och samverkar alla föreningarnas spelare och ledare på röd nivå en dag i månaden. Spelare får testa nya delar, ledare nätverkar och sedan tar man med sig ny härlig energi och inspiration hem till sin föreningsmiljö.

Syftet är att ge en gedigen utbildning över tid kopplat till SIU-modellen och Spelarutvecklingsmodellen. Syftet med modellen är också av samma vikt att inspirera och komplettera den redan befintliga föreningsverksamheten. Målsättningen med denna verksamhet är att den skall vara något extra.

Spelarutbildningsprogrammet är en verksamhet som bygger på flertalet tematräningar, öppna för alla med målsättning att utveckla individer, både på och utanför Innebandyplanen.

Det viktigaste är att verksamheten präglas av otroligt mycket glädje men innan för sargen skall man också känna att man utvecklas varje tillfälle. Ambitionen är att hela tiden få lära och prova nya moment och fylla på sin verktygsbank. Innebandyspelet skall inte präglas av samma delar varje gång utan nya delar som också skall svara på distriktets och föreningarnas utmaningar nationellt. Det är inte meningen att man skall träna på resultatorienterade moment utan centralt är den prestationsbaserade utvecklingen där man utgår ifrån individen i centrum.

Målgruppen för spelarutvecklingen och spelarutbildningsprogrammet är samtliga spelare i G-U-D på svart och röd nivå. Oavsett erfarenhet, kunskap eller spel- och lagtillhörighet är du välkommen.

Ditt engagemang i Spelarutbildningsprogrammet skall styras av inre motivation och ditt deltagande är frivilligt. Spelarutbildningen skall gå att kombinera med andra idrotter och skall gå i framkant för ett starkt samarbete över idrottsgränserna.

Varje unikt spelarutbildningstillfälle skall även vara en plattform för ledare att kunna utbyta erfarenheter med varandra och kunna ge möjligheter för kompetenshöjning. Vi vill ha ledare som brinner för att utveckla sig själv och andra.

Viktiga synergier med verksamheten är den sociala interaktion som sker mellan spelarna. För Innebandyn i Gävleborg, Uppland och Dalarna är värdegrunden det mest centrala och vi tror bestämt att det sociala utbytet bland deltagarna också leder till fina relationer mellan lag och spelaren.

Vår värdegrund: Inkludering – Samverkan – Nyskapande

Svensk Innebandys värdegrund handlar om tre ord som visar oss rätt och som vi har med oss i allt vi gör. De är grunden till Svensk Innebandys personlighet som i sin tur bygger vad och hur vi gör saker. Att vi exempelvis behandlar alla jämlikt, arbetar tillsammans och att vi brinner för vår sport men vågar testa nya idéer.

Konkret målsättning med verksamheten:
• Vara föreningarnas kompletterande verksamhet
• Stärka och inspirera föreningarnas befintliga arbete
• Få fler spelare och få spelare att fortsätta längre
• Skapa nätverk för ledare

Säsongens träffar:

7/10 F och P 09 Lugnet Falun
8/10 F och P 08 Guide arena Falun

11/11 F och P 09 Lugnet Falun
12/11 F och P 08 Guide arena Falun

11/2 F08 och 17/2 P 08
18/2 F och P 09 och F och P10 Lugnet Falun

9/3 F och P 09 och F och P 10 Lugnet Falun

Mars/april turnering för F och P 08 i Gävle

9/3 
Anmälan för säsongen 23/24 öppnar i mitten av augusti och vi välkomnar alla 08:or och 09:or att anmäla sig så att alla har en plats när vi kör igång i oktober. För alla födda 10 öppnar anmälan i november och vi har första samlingen i februari 2024.07 har ett eget upplägg tillsammans med sina ledare. För mer info; kontakta Monika på kansliet monika.tilander@innebandy.se 


Kostnad 500kr sätts in på 5457-4488 Dalarnas Innebandyförbund, märk inbetalningen med spelarens ålder (född)

Anmälan sker här

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS