Ledarlicens GUD - Region Gävleborg-Uppland-Dalarna

H2/D1

Från och med säsongen 21/22 kommer detta vara ett krav för samtliga ledare innehar ledarlicens, vilket betyder att samtliga ledare som står i båset har genomgått en GU för senior/Junior.

H3-H4-H5—D2 Gästrikland/Uppland/Dalarna

Från och med säsongen 21/22 kommer detta vara ett krav för samtliga ledare innehar ledarlicens, vilket betyder att samtliga ledare som står i båset har genomgått en GU för senior/Junior.

HJ/DJ P16/F16

Från och med säsongen 21/22 kommer detta vara ett krav för samtliga ledare innehar ledarlicens, vilket betyder att samtliga ledare som står i båset har genomgått en GU för senior/Junior.

Barn/Ungdomsnivå (grön-, blå-, och rödnivå): Samtliga ledare skall inneha en giltig ledarlicens. En giltig ledarlicens får genom att ha gått:

  • Grundutbildning
  • Fördjupning Steg 1 på angiven nivå.

Ledare som genomfört utbildningar under perioden 2012 – 2019-06-30 på Grön, röd och blå nivå har efter 2021-06-30 ej giltig ledarlicens längre. Ledarlicensen behöver därför förnyas säsongen 2020/21.

Har man gått Grundutbildning och/eller Steg 1 fördjupning mellan 2018-07-01 - 2021-06-30 så förnyas ledarlicensen förutsatt att man går Steg Fördjupning 1.

Ledarlicensen förnyas i tre (3) säsonger från och med utbildningsdatumet från Steg Fördjupning 1 på angiven nivå.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS