Om du upplever att det sker ett icke önskvärt beteende/händelse kring en match kan du fylla i detta formulär. Dina uppgifter kommer att behandlas anonymt. 

Händelserapportering

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS