Reseersättning

Domare som reser till match har rätt till ersättning enligt en fastslagen tariff.

Reseersättning utbetalas vid seriematch av det lag som står som hemmalag eller arrangör av sammandrag, vid domarens första match.

- Om domare först dömer match i Förbundsserien utgår ingen reseersättning från VIBF.

- Om domare först dömer ungdomsseriematch följt av distriktsseriematch så skall distriktsserielaget utbetala reseersättningen.

- Domare ska, i så stor utsträckning som möjligt, sträva efter att samåka till uppdragen.

Om domare ej meddelats vid utebliven match utgår ersättning (arvode/reseersättning) enligt gällande tariff. Anspråken riktas i dessa fall mot VIBF.

Domardokument