Domararvoden

Domararvoden: Västerbotten

Fastställt 2019-08-01 – Gäller säsongerna 2019-2022

 

DISTRIKTSSERIER (3x20min)  

Div 1 Damer (Effektiv tid)                            700 kr/domare
Utv Damer (A - H) (Rullande tid)                  400 kr/domare
Div 2 Herrar (Effektiv tid)                             800 kr/domare
Div 3 Herrar Norra                                       550 kr/domare
Play Off till Allsvenskan Damer (Effektiv tid)   800 kr/domare
Play Off 1 till Div 1 Herrar (Effektiv tid)          800 kr/domare
Utv Herrar (1 - 8) (Rullande tid)                    500 kr/domare
Sunday League                                            250 kr/domare

                              

KOMMUNSERIER (2x20min)  

Pojkar Röd nivå                                           250 kr/domare
Pojkar Blå nivå                                            200 kr/domare
Flickor Röd nivå                                           250 kr/domare
Flickor Blå nivå                                            200 kr/domare
Sammandragsspel P/F  5 mot 5                     150 kr/domare
Sammandragsspel P/F  3 mot 3                       50 kr/domare
(Matchtid 1 X 12 min)

                              

DM Seniorer    

Omg 1 - 3 Damer, 3x20 min (Rullande tid)     450 kr/domare
Kvartsfinal Damer (Effektiv tid)                     800 kr/domare
Semifinal Damer (Effektiv tid)                       800 kr/domare
Final Damer (Effektiv tid)                              800 kr/domare
Omg 1 - 3 Herrar, 3x20 min (Rullande tid)      550 kr/domare
Kvartsfinal Herrar (Effektiv tid)                      800 kr/domare
Semifinal Herrar (Effektiv tid)                        800 kr/domare
Final Herrar (Effektiv tid)                               800 kr/domare

 

DJ18-DM          400 kr/domare
F16-DM            350 kr/domare
HJ18-DM          500 kr/domare
P16-DM            400 kr/domare


Vid matcher med en domare utgår 1,5 ggr ordinarie arvode.


För träningsmatcher gäller följande arvode:

  • Förbunds- och Distriktslag: Arvodet för träningsmatcher före, under eller efter säsong är 50 % av ordinarie arvode för lag med högsta divisionstillhörighet.
  • Ungdomsmatcher: 100 % av ordinarie arvode

 

Rullande tid innebär att matchklockan endast stoppas vid mål, utvisningar eller på domarens signal, exempelvis för skada på spelare eller då sargen måste rättas till. Klockan stoppas INTE vid inslag, frislag, byten mm.

I Utvecklingsserierna spelas de tre sista minuterna i sista perioden med effektiv speltid. Detta innebär att klockan stoppas vid varje avblåsning.

Följande gäller vid utbetalning av domararvoden

- Hemmalaget ska utbetala domararvode och, i förekommande fall, reseersättning i samband med aktuell match.

- Betalningen ska ske kontant eller via Swish. Domaren bestämmer hur betalningen ska ske.

- I de serier som spelar 3 X 20 min: Utbetalning kan ske via banktransaktion, förutsatt att detta angetts av hemmalaget i samband med kallelse till match.

- Övriga serier: Utbetalning kan ske via banktransaktion, om det är ett önskemål från domaren.

- Vid sammandrag 5 mot 5 på Grön nivå gäller följande: Domararvodet delas av de spelande lagen. Om det är två domare betalar lagen var sin domare i varje match man spelar. Om det är en domare så delas arvodet på de två lagen. Domaren får då skriva två domarkvitton. Eventuell reseersättning delas av lagen vid domarnas första match.

- Utbetalning ska vara domaren tillhanda senast 3 bankdagar efter match. Som bet.ref. uppges matchnumrets nio siffror. Om hemmalaget underlåter sig att sköta detta korrekt utgår bötesbelopp enligt tariff (500 kr).

- Vid Upprepade tillfällen kan, om så beslutas i TK, föreningen mista rätten att sköta utbetalningen via transaktion.

- Samtliga kvitton ska skrivas på av VIBF fastställt formulär.

-  Restidsersättning?

Domaren kan ha rätt till restidsersättning utöver den ordinarie reseersättningen.

Restidsersättning utgår endast vid resor längre än 150 km t.o.r.

* Vid resa längre än 150 km t.o.r. och bortavaro med mer än 6 timmar utgår 200 kr. * Vid resor längre än 200 km utgår ett extra tillägg på 150 kr.

Resetids-räkningen skickas till VIBF som betalar ut restidsersättningen.

Extra domarersättning utan lång resa:

Vid frånvaro från hemmet med mer än 6 timmar i sträck kan domaren/domarna lämna in kvitton på utlägg för mat och få ersättning för detta. Detta utbetalas av VIBF efter inskickade av kvitton. Detta gäller endast de tillfällena då reseavståndet understiger 150 km t.o.r.

 

Reglemente för restidsersättning.

Då domare är berättigade till restidsersättning skall denna beräknas enligt följande:

Restiden skall beräknas till 8 minuter / mil. Till detta skall läggas den tid som domaren skall vara på plats innan matchen samt 30 minuter efter matchen för att hinna duscha och byta om. Då domaren är borta längre än 6 timmar för ett uppdrag skall även 30 minuter läggas till för möjlighet att äta.

Vid flera matcher.

Då domaren har 2 eller fler matcher efter varandra skall detta räknas som ett uppdrag och restidsersättningen beräknas enligt ovan.

Då domare har 2 eller fler matcher efter varandra för olika föreningar skall detta räknas som ett uppdrag och restidsersättningen enligt ovan. Då domare har två eller fler matcher efter varandra som åtskiljs av två timmar eller mer, skall detta räknas som ett uppdrag endast i de fall där domarens resväg överstiger två mil enkel resa mellan hemmet och matcharenan. I annat fall räknas matcherna som skilda uppdrag. Det är domarens skyldighet att på kvittot uppge tidpunkt för både avresa från hemmet och beräknad hemkomst.