Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Distriktslagspolicy

Distriktslagspolicy

Distriktslagsverksamheten är en prioriterad uppgift för förbundet.


Syften:

·         Fånga upp och sprida kunskap/erfarenhet.

·         Bidra till utvecklingen av lovande flickor, pojkar och ledare/tränare.

·         Vara normsättande vad gäller gott idrottsmannaskap.

·         Representera Västerbottensinnebandyn - genom sitt kreativa och positiva spel, sina resultat och sitt idrottsmannaskap att skapa goodwill i landet.


Riktlinjer:

Distriktslagsverksamheten ska baseras på följande hållpunkter:

·         Årligt deltagande i Distriktslags-SM med våra P/F16-lag.

·         Brett deltagande under vårens regionala zonträffar, länsgemensamt breddläger med upp mot 30 uttagna spelare, grundligt slutligt urval där trupper om ca 18 utespelare och 2 målvakter uttages till distriktslagen samt förberedelseträffar med dessa lag (träningar/träningsmatcher) inför SM.

·         En dialog under urvalsprocessen med berörda föreningsledare.

·         Förutom talang skall uttagen spelare besitta sportsmannaskap och lagmoral.

·         Uttagen spelare bekostar själv länslagsoverallen samt uppvärmningströja.

·         Distriktslagen P/F 16 skall utses från aktuell årgång om inte antalet spelarlicenser är för litet. Detta avgör SIBF inför varje år.

·         Samtliga uttagna spelare (ev. undantag för mv) kommer att ha någon form av speltid under SM-slutspelet.


Fair Play-policy i Västerbotten!

I enlighet med vår strävan mot Fair Play i vår distriktslagsverksamhet har det beslutats att spelare som, under aktuella säsonger, tilldelats ett matchstraff 3 eller på annat sätt fällts av Nationella Disciplingruppen, riskerar uteslutning från det aktuella distriktslaget.

 

Distriktslagsledningen

Distriktslagsledningen utses för varje ny årsgrupp och består av kapten och biträdande kapten för varje lag samt överledare, med planerande och stödjande uppgifter. Dessa ska om möjligt rekryteras från hela länet. Ett önskemål är också att få såväl manliga som kvinnliga ledare i de olika rollerna. Kapten och biträdande kapten bör ej utses ur ledargruppen för aktuell årgång.

Till överledar- och kaptensgruppen utgår viss ersättning för telefonkostnader, resekostnader, eventuellt förlorad arbetsförtjänst i samband med SM samt "kaptenströja" eller dylikt.  

 

Föreningarna

Föreningen kan till styrelsen lämna förslag till lagledningar.

Berörda föreningar erlägger mindre avgifter/spelare för deltagande i zon- och breddläger och förberedelsesammankomster inför SM. Deltagaravgiften för medverkande i distriktslagsverksamheten är:

    Upptakter: 50 kr/spelare

    Zonträffar: 50 kr/spelare

    Zonmatcher: 50 kr/spelare

    Breddläger: 50 kr/spelare

    SM: 500 kr/spelare

Uttagna SM-spelare kommer även att själva få betala en deltagaravgift på någonstans mellan 1500 - 2000 kr som oftast inkluderar SM-läger, SM samt Västerbottenskläder.

Representerade föreningar står för hallkostnaden vid distriktslagens sammankomster. Samtliga föreningar som nominerar spelare accepterar också att man står för 1 träff för distriktslaget om så behövs.