Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Matchflytt

Matchflyttning görs från och med januari 2019 direkt i IBIS där förening 1 loggar in i IBIS och initierar en matchflytt. Det går då ett mail till förening 2 som loggar in i IBIS och godkänner matchflytten. När båda föreningarna godkänt går ett mail till Upplands Innebandyförbund som loggar in och godkänner flytten.

Notera att båda lagen måste vara överens för att matchen ska kunna flyttas och att det i vissa fall kan innebära en kostnad att flytta en match.

Se reglerna för matchflyttar här:
Matchflyttningsregler