IMG 8017

Upplands Innebandyförbunds vision

Den huvudsakliga spelarutvecklingen sker i Upplands föreningar och därför är en av våra viktigaste uppgifter att hjälpa till med föreningsutveckling, tränarutbildning, tematräning, tävlingsformer, mm för våra föreningar i Uppland.

Vårt arbete från och med 2020 handlar i huvudsak om:

  • Implementering av SIU-modellen 2.0, praktik och teori

  • Grundutbildning för organisationsledare 

  • Certifiera och stödja våra uppländska föreningar 

  • Öka antalet utbildade tränare i våra föreningar

  • Bredda utbildningsutbudet för våra ledare med forumträffar 

 

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS