Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Rapport från årsmötet

Upplands Innebandyförbund bildades 1987 och igår hölls det 35:e årsmötet. Här kommer en liten summering.

Upplands Innebandyförbunds ordförande Dan Back inledde med en kort summering av året som gått. Han lämnade sedan över till Dag Söderberg som var en utmärkt mötesordförande. Valberedningens Johan Gelin, kassören Christina Gullström och revisorn Anders Edwards kom också till tals. Fyra föreningar var närvarande. Fyris/Nabla, Frötuna IBF, FBC Uppsala och SK Vide.

Ny styrelse
Ordförande: Dan Back

Ledamöter:
Christina Gullström
Annica Gullin Caspersen
Arvid Englund
Bo Grängsjö
Lars-Olov Lundgren
Linnea Aveholt
Selma Frykholm
Christer Strömstedt (Ny istället för Ulrica Backlund)

Till revisorer valdes Anders Edwards och Sigridur  Marteinsdottir.

Till valberedning valdes Johan Gelin, Magdalena Danielsson och Tobias Ridderström.

short_text    Publicerat av Simon Andrén 2021-06-17, kl 09:21