001A9709

Licensdomare blir de domare som inte har ambitioner att bli högre rankade än distriktets högsta ranking.

Det är frivilligt för en domare att välja antingen Licens- eller Temakurs, men man måste välja ett alternativ.

Inför sitt fjärde år som distriktsdomare, d.v.s. året efter man gått Distriktsdomare 2 udda och jämt så måste man välja Licens- eller Temakurs.

Någon av dessa kurser är obligatoriska inför varje påföljande år (efter genomförd Distriktsdomare 2 udda och jämt ) man vill döma innebandy.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS