För att få arrangera en cup eller spela utomlands behövs en sanktion.

Cupsanktion görs direkt i iBIS medan sanktion för att få spela utomlands görs genom att fylla i blanketten nedan.

Alla sanktionerade cuper i Sverige hittar du i iBIS under "Cuper" (fliken Förening -> Cuper).

Cuparrangörens skyldigheter - viktigt!

 • Ansökan för sanktion av cup sker via iBIS Föreningsklient och behandlas av föreningens distrikt. 
 • Ansökan kan skapas av Föreningsadministratören.
 • Ansökan kan bara skickas in av personer i föreningen som har rollen ordförande. kassör eller firmatecknare.
 • Fakturan på cupsanktionsavgiften skickas från det distriktsförbund som föreningen tillhör. 
 • Förening som beviljas sanktion åläggs att ta det fulla ekonomiska ansvaret för arrangemanget.
 • Om arrangemanget av någon anledning blir inställt så tar föreningen det fulla ekonomiska ansvaret gentemot de föreningar som redan anmält sig. Eventuellt inbetalda anmälningsavgifter skall återbetalas inom en vecka efter fattat beslut om inställt arrangemang.
 • I klasserna Flickor/Pojkar 11 år och yngre får ej poängberäkning, tabell eller skytteliga förekomma.
 • Domare till turneringen tas ut i samråd med berört distriktsförbund. Observera att domarna i god tid ska få reda på de avsteg som turneringen beviljats.
 • Domararvoden och övrig ersättning följer SIBF domarreglemente 
 • En tävlingsjury bestående av minst tre (3) personer varav minst en (1) ska vara SDF representant, dessa ska finnas tillgängliga om något problem skulle uppstå. Eventuella protester efter turneringen ska skickas till administrerande SDF. 
 • Ansökan skickas in senast två månader innan turneringsstart. 
 • Föreningar som inte är anslutna till SIBF äger ej rätt att deltaga i sanktionerad turnering.
 • All marknadsföring om arrangemanget skall vara sanningsenlig.

Cupsanktionsavgifter

Deltagande lag 0-15 år över 16 år
upp till 8 lag 0 SEK 500 SEK
9-16 lag 500 SEK 1 000 SEK
17-32 lag 750 SEK 1 500 SEK
över 33 lag 1 000 SEK 2 000 SEK

Fakturan på avgiften skickas från det distriktsförbund som föreningen tillhör.

Straffavgifter

Ej sökt sanktion i tid (per tillfälle) 1 000 SEK
Ej sökt sanktion och genomfört turnering (maxbelopp/tillf.) 25 000 SEK
Uppenbart nonchalerande av sanktionsbestämmelserna (maxbelopp/tillf.) 25 000 SEK

Hitta cuper i iBIS

Alla sanktionerade cuper i Sverige hittar du i iBIS under "Cuper" (fliken Förening -> Cuper).
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS