Närbild Tekning Två Blad Och Boll

Svensk Innebandys antidopingarbete

Den 1 januari 2021 reviderades Världsantidopingkoden (World Anti-Doping Code). Under 2024 gäller nedanstående gällande vistelserapportering för klubblag på SSL-nivå samt SIBF:s skyldigheter mot det Internationella Innebandyförbundet (IFF).

Det här gäller för klubblag:

 • Spelarna i samtliga lag i både SSL herr och SSL dam ska finnas tillgängliga för dopingkontroll en timme per vecka i samband med träning.
  Den träningen, tid och plats, ska av föreningen rapporteras till Svenska Innebandyförbundets (SIBF) anti-dopingansvarige senast 1 februari.
 • Om en träning ställs in, byter plats eller tid, ska det rapporteras till SIBF. Det måste göras senast 12.00 dagen innan.
  Det här gäller 10 februari 2024 till 30 april 2024, samt startar igen 10 september och gäller då till den 31 december.
 • Om ovanstående rapportering inte fungerar tillfredsställande kan IFF inkludera landslagsspelarna i respektive förening i testingpoolen, vilket skulle innebära att spelarna själva ska rapportera sina träningar och matcher till IFF, och även finnas tillgängliga för tester en timme per dag året om.

Det är ett gemensamt ansvar för SIBF och respektive förening att rapportera till IFF. Om SIBF inte kan lämna dessa uppgifter till IFF kan det utmynna i en straffavgift om 1000 schweizerfranc.

Med anledning av det kommer seriekraven för SSL för säsongen 2032/24 reglera förfarandet att avgiftsbelägga föreningar som inte skickar in de uppgifterna.

Det här gäller för SIBF:

 • SIBF ska till IFF rapportera de samlingar som dam- och herrlandslaget har under 2024.
 • De uppgifter som ska lämnas in är samtliga spelares namn, adress, mobilnr, mejladress samt födelsedata. Dessutom samtliga träningar, match samt plats.
 • Dispenser
  Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott.
  Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code. Regler & information om dispenser här.

Det går också att kontakta Svensk Innebandys Jan Lindberg i samtliga ovanstående frågor.

LÄR DIG MER

Riksidrottsförbundets antidopingsidor innehåller dopinglistor, dispensregler, regler och föreskrifter samt mycket annan nyttig information.

Klicka på punkterna nedan för att läsa mer.

VACCINERA KLUBBEN

Har du funderat på om det finns risk för att någon i din idrottsförening skulle kunna dopa sig? Skulle det kunna ske av misstag? Hur skulle ni göra då? Har ni någon antidopingpolicy att ta hjälp av?

Om inte, kan det vara en bra idé att vaccinera er klubb mot doping. Det tar bara några timmar.

Ladda ner antidopingprogrammet här
E-utbildning – Vaccinera klubben
E-utbildning – Ren vinnare
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS