Jämtland/Härjedalen

Jämtland/Härjedalen

Krondikesvägen 93D, 841 46 Östersund

Ekonomiuppgifter

Bankgiro: 289-5803. Postgiro: 4350675-7

Valberedningen

Tävlingskommittéen

Domarkommittéen

Robert Olofsson

Domartillsättare

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS