Ny serieindelning Kommunserien Umeå
säsongen 2017-18 - Röd och Blå nivå

Flickor          Pojkar

Efter att föreningarna och lagens ledare inkommit med synpunkter och önskemål på den första preliminära rankingen och serieindelningen, har vi nu genomfört ett antal förändringar. Samtliga berörda lag ska vara kontaktade och medvetna om förändringarna. Nu går vi in i nästa arbetsfas med tidssättning så möjligheterna att ändra i serieindelningen är mycket begränsade.

2011-05-30 10:52

Silly Season - Så agerar vi

En ständigt aktuell fråga är föreningarnas agerande i samband med den s k silly season. Läs mer om VIBF:s policy genom att klicka på länken nedan...