Arenainventering 2017

För spel i förbundsserierna krävs att matcherna spelas i en arena som är godkänd för innebandyspel på den nivå som matchen spelas.

Det som styr vad som är en godkänd arena är Regelhandboken, Tävlingsbestämmelser och Seriekrav för respektive division.

Alla lag som spelar i förbundsserierna ska göra en egen arenainventering av sin arena. Utifrån denna inventering bestämmer Tävlingsutskottet om personal från Svenska Innebandyförbundet ska genomföra arenainventering.

Dispens kan sökas om arenan inte uppfyller kraven. Det är alltid Tävlingsutskottet som beslutar om dispens.

Dispens SKA sökas om inte nedan krav uppfylls:

Spelplansmått
Ska vara 20x40 meter. Om inte ska dispens sökas.

Publikkapacitet
Om nedan krav inte uppnås ska dispens sökas.

SSL herrar: 1 000 personer (grundserie och slutspel)
SSL damer: 400 personer (grundserie) och 600 personer (slutspel)
Allsvenskan herrar: 500 personer (grundserie och kvalspel)
Div 1 herrar: 300 personer (grundserie och kvalspel)
Div 1 damer:  300 personer (grundserie och kvalspel)

Avbytarbänkar, sekretariat och utvisningsbänkar
Avbytarbänkar och sekretariat/utvisningsbänkar ska finnas på olika sidor.

I division 1 herrar/Allsvenskan damer finns generell dispens för avbytarzoner och sekretariat/utvisningsbänkar på samma sida. I Allsvenskan herrar och SSL ska dispens sökas om de inte finns på olika sidor.

Övrigt
Andra omständigheter som avviker från kraven och utseendet av en normal innebandyarena bör man söka dispens för.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Söka dispens
Behöver du söka dispens ska du snarast göra det. Mejla till tavlingsutskott@innebandy.se. Skicka till Svenska Innebandyförbundet, Tävlingsutskottet, Box 1047. 171 21 Solna

I dispensansökan ska det tydligt framgå vad som avses. Bifoga gärna bilder.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Egen arenainventering
Inför säsongen 2017/18, senast den 8 maj 2017, ska samtliga lag ha gjort en egen arenainventering av sin spelarena.

Fyll i detta formulär. Det tar 10-15 minuter att fylla i formuläret om du är förberedd.

Här kan du ladda ned ett dokument med allt som ska fyllas i. Det är bra att ladda  ner och läsa detta innan man börjar fylla i formuläret.