Föreningsinspiration är en intervjuserie där vi kontaktar föreningar för att lyfta olika ämnen som vi hoppas kan inspirera föreningar och skapa ett erfarenhetsutbyte.
Lindås Rasta IBK är den enda föreningen inom distriktet som har en egen hall tillgänglig endast för innebandy. Vi kontaktade Hans- Göran Johansson som varit aktiv i Lindås Rasta IBK under en längre period, främst som ordförande.

Hur såg processen ut för att få till en hall?

Se bifogat PM. Vi fick många frågor i början och därför sammanställde jag ett lite PM, som jag skickade till de klubbar som hörde av sig. Bakgrunden var att Lindås hade brist på halltider och saknade en riktig matcharena för seniorer. Vi hade en sak som underlättade och det var att det fanns planlagd mark för idrottsändamål i detaljplanen vid Askims Sim och Sporthall och därmed slapp vi den processen. Det gjorde att vi kunde bygga hallen vid Askims Sporthall och på så vis skapa ett innebandycenter, vilket var visionen. Som framgår av PM:et så hade vi kontinuerliga möten med IOFF och där fick vi mycket bra tips och stöd.

Vad betyder det för er förening att ha en egen hall?

Flera föreningar som vi träffade under processen sa, att när ni bygger en egen hall kommer ni att bli en ny förening. Det skapar närhet och samverkan mellan de olika lagen, ledarna, spelarna och föräldrarna. Vidare kommer elittänket automatiskt genom ett större engagemang från alla. Hallen blir klubbens hjärta och det påverkar alla. Det finns också en stolthet att äga sin egen hall. Sedan är möjligheterna mycket större när det gäller planering, aktiviteter, nya intäktskällor, läger, mm.

Har ni tips till andra föreningar som vill påbörja samma resa som ni gjort?

 1. Skapa en vision som är antagen av klubbens årsmöte eller ett extra föreningsmöte
 2. Var beredd på att det är en lång process. Skapa en egen kunskapsbank och gör många studiebesök. Vi ritade många varianter innan vi hittade den lösning vi har idag. Sedan tror jag det var bra att vi avvaktade med övervåningen och gjorde den relativt stor. Förråd för lagen och klubbens egna förråd underskattas alltid. Samlingslokaler, i vårt fall 3 st är nödvändigt.
 3. Kommunicera kontinuerligt inom klubben, med möten och nyhetsbrev
 4. Rekrytera kompetens inom klubben för de olika moment som projektet kräver
 5. Ta reda på ekonomiska villkor, kommunala och statliga stöd
 6. När det gäller byggkalkyler, gå egna vägar. Vi letade och letade efter olika tekniska lösningar
  för att få en rimlig investeringskalkyl. Testa den med offerter från byggbolag i ett första offertskede
 7. När projektet är igång förbered en invigning och implementering i klubben, så alla är med på spåret, när hallen står klar. Det krävs både extern och intern PR när hallen står klar. Vi visste att vi byggt en egen hall, men många i närområdet hade inte fått infot, om vi inte gjort en tidning till alla hushåll i SydVäst om vår hall.
 8. Efter 2-3 år kommer ett energitapp, det har kanske gått 7-8 år sedan projektet startade och många har lämnat det ideella uppdraget i klubben. Energitappet var svårt att förutse, men kan vara nyttigt att veta för andra klubbar. För Lindås blev det några år med svag ekonomi, som fick en bra lösning med en helt ny styrelse. Den gjorde ett starkt ideellt arbete för att vända ekonomin. Lindås började helt enkelt om, sa upp all personal och ersatte med ideella krafter. Idag är Lindås tillbaka med personal som sköter stora delar av administration mm inom klubben.
 9. Det krävs en bas på 500-700 aktiva i klubben för att klara den egna hallhyran. Det kan vara olika villkor i olika kommuner när det gäller lokalbidrag för drift av egen hall.

Hör gärna av er till vastsvenska@innebandy.se i fall ni har tips på något ni gör inom er förening eller som ni vet att en annan förening gör inom temat ”föreningsinspiration”. På så vis hjälps vi åt att sprida kunskap/ inspiration till varandra.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS