Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Mörkröd nivå

Säsongen 19/20

Ålder
14 - 18 år (01 - 05)

Serieindelning
Lagen nivåindelas vid områdesmöten som genomförs i början av augusti, sedan delas lagen in i en seriestruktur enligt följande:
Serie 1
Serie 2
Serie 3
Serie 4
Osv

Omlottning av serierna sker i december månad där höstensresultat ligger till grund för den nivåindelning som görs.

Seriedirektiv
Speltid 3x15 effektivtid (halltid 90 min)
Matchsekretariat skall finnas
Matcherna skall händelserapporternas
Resultat och tabeller finns.
Förbundet administrerar
Förbundet tillsätter distriktsdomare på matcherna

Gällande spelarförflyttningar mellan lag i samma förening finns det inga begränsningar, det är föreningens ansvar att tillsammans med ledarna se till att NIVÅ ANPASSNING tillämpas. Skulle det vara så att något lag eller förening tycker att detta missbrukas SKALL en dialog mellan föreningarna tas och reda ut saken.Röd nivå

Ålder
12 – 15 år (04 - 07)

Serieindelning
Lagen nivå indelas vid områdesmöten som genomförs i början av augusti, sedan delas lagen in i en seriestruktur enligt följande:
Serie 1
Serie 2
Serie 3
Serie 4
Osv

Omlottning av serierna sker i december månad där höstensresultat ligger till grund för den nivåindelning som görs.

Seriedirektiv

Speltid 3x15 rullande tid där sista 3 min spelas med effektivtid
Matchsekretariat skall finnas
Resultat och tabeller finns.
Förbundet administrerar
Förbundet tillsätter distriktsdomare på matcherna
Föreningen tillsätter föreningsdomare på matcherna i samråd med förbundet


Gällande spelarförflyttningar mellan lag i samma förening finns det inga begränsningar, det är föreningens ansvar att tillsammans med ledarna se till att NIVÅ ANPASSNING tillämpas.
Skulle det vara så att något lag eller förening tycker att detta missbrukas SKALL en dialog mellan föreningarna tas och reda ut saken.