Röd Nivå

Anmälan görs till åldersnivåerna 1 eller 2 dock med åldersbeteckning tex. (03)

Röd nivå: Delas in i nivå 1 o 2 enligt följande:

Nivå 1 14 – 18-år (00–04)

Nivå 2 12 – 15-år (03–06)

Serieindelning - Nivå 1

Lagen nivåindelas vid områdesmöten som genomförs i början av augusti, sedan delas lagen in i en seriestruktur enligt följande: Serie 1 A Serie 2 A-B serieindelning utifrån en geografisk indelning Serie 3 A-B-C-D serieindelning utifrån en geografisk indelning Serie 4 erforderligt antal serier utifrån en geografisk indelning Serierna innehåller 6 eller 10 lag utifrån antalet anmälda lag då kommer alla lag spela 9 eller 10 matcher. Omlottning av serierna sker vid Jul där höstensresultat ligger till grund för den nivåindelning som görs

Nivå 2

Lagen nivåindelas vid områdesmöten som genomförs i början av augusti, sedan delas lagen in i en seriestruktur enligt följande: Serie 1 A-B serieindelning utifrån en geografisk indelning Serie 2 A-B-C-D serieindelning utifrån en geografisk indelning Serie 3 A-B-C-D serieindelning utifrån en geografisk indelning Serie 4 erforderligt antal serier utifrån en geografisk indelning Serierna innehåller 6 eller 10 lag utifrån antalet anmälda lag då kommer alla lag spela 9 eller 10 matcher. Omlottning av serierna sker vid Jul där höstensresultat ligger till grund för den nivåindelning som görs

Seriedirektiv - Nivå 1

Speltid 3x15 effektivtid (halltid 90 min) Matchsekretariat skall finnas Matcherna skall händelserapporternas Resultat och tabeller finns. Förbundet administrerar Förbundet tillsätter distriktsdomare på matcherna Förbundet skall bjuda in till eftersäsongsserie som spelas vardagar april – maj med en speltid på 2x20 min effektivt. (lottas i börja av mars)

Nivå 2

Speltid 3x15 rullande tid där sista tre spelas med effektivtid Matchsekretariat skall finnas Matcherna skall inte händelserapporternas Resultat o tabeller finns Förbundet administrerar Föreningen tillsätter föreningsdomare på matcherna i samråd med förbundet

Övrigt

Vid moraliska problem som uppstår skall förbundet kontaktas och där efter skall förbundets kontakta berörd föreningens kontaktperson, detta kan gälla spelarförflyttningar, antal matcher med mera.

Målvakter i barn och ungdomsserier

Det är tillåtet för lag på grön, blå och röd nivå att spelare som markerats som målvakt, även får delta som utespelare med klubba i samma match. Byte av målvakt får endast ske i periodpaus såvida inte målvakten skadats eller blivit utvisad. Den nya målvakten skall markeras i matchprotokollet.