Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

För att läsa om vilka avgifter som finns inom Västsvenska innebandyförbundet, gå in på "Tävlingar/ regler och direktiv" och läs sedan "lokala föreskrifter". I detta dokument framgår alla avgifter inom förbundets verksamhet.