Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

För att läsa om vilka avgifter som finns inom Västsvenska innebandyförbundet, gå in på "Tävlingar/ regler och direktiv" och läs sedan "lokala föreskrifter 1920". I detta dokument framgår alla avgifter inom förbundets verksamhet.