Avgifter seriespel

 

Serie Startavgift Domartariff
Div 2 herrar 14 000 kr 750 kr
Div 3 herrar 12 000 kr 650 kr
Div 4 herrar 9 500 kr 550 kr
Div 5 herrar 7 000 kr 500 kr
Div 6 herrar 4 000 kr 500 kr
Div 1 damer 12 000 kr 700 kr
Div 2 damer 8 000 kr 550 kr
Div 3 damer 4 000 kr 500 kr
Herrar reserver 3x15 effektivtid 5 000 kr 300 kr
Herrveteraner 4 000 kr 280 kr
Damer reserver 3x15 effektivtid 5 000 kr 300 kr
Damveteraner  4 000 kr 280 kr
First League 3x15 effektivtid 2 500 kr 300 kr
Mörkröd nivå 2 200 kr   300 kr
Röd nivå 2 200 kr 250 kr
*Blå nivå 1 600 kr 110 kr
Grön nivå sammandrag Barn 11-12 300 kr/ sammandrag 55 kr

 

Övriga tävlingsavgifter

Detta gäller när ni lämnar walk over:

- Vid ogiltigt uteblivande från match
- När förening ej har erforderligt antal spelare för att fullfölja matchen
- När förenings lag utan giltig anledning lämnar spelplanen före speltidens slut.

Om W.O. utdömts av Tävlingsstyrelsen ska slutresultat 5-0 och tre poäng utdelas till motståndarlaget, förutsatt att det uppnådda resultatet ej är fördelaktigare.

Skulle båda föreningarna i match ådömas W.O. får båda föreningarna 0-5 i målskillnad samt att inga poäng utdelas.

När W.O. dömts ut ska fastställd avgift erläggas till administrerande förbund. Föreningen kan åläggas att ersätta motståndarlagets och funktionärers resekostnader, arrangerande förenings kostnader, den kostnad laget kunde ha haft för att genomföra matchen samt övriga styrkta kostnader.

En förening kan inte ta ut W.O.-avgift i en sanktionerad turnering. Anmälan/skrivelse ska tillställas administrerande förbund.

Övriga tävlingsavgifter Kostnader
WO- avgift per match 3 000 kr
Protestavgift (per protest) 2 000 kr

 

Matchändring

Matchändringar fram till och med 14:e oktober är utan kostnad om matchändringen görs 11 arbetsdagar eller tidigare än matchdag, annars gäller avgifterna nedan. Efter omlottning på röd nivå i december kan man kostnadsfritt göra matchändringar fram till och med 14 januari.

Matchändring från 15:e oktober/ 15:e januari Kostnad
11 arbetsdagar eller tidigare 200 kr
10 arbetsdagar eller senare för junior-/senior-/veteranmatch  1 000 kr
1 arbetsdagar eller senare för junior-/senior-/veteranmatch  2 000 kr 
10 arbetsdagar eller senare för barn-/ungdomsmatch 500 kr
1 arbetsdagar eller senare för barn-/ungdomsmatch 1 500 kr

 

Domarersättningar vid sen matchflytt och WO

Vid matcher som meddelas domaren tidigare än en (1) arbetsdag innan matchstart utgår ingen ersättning. Vid matchändringar som meddelas domaren en (1) arbetsdag eller senare innan förutbestämd matchstart utgår följande ersättning:

Match med speltid 3 x 20 min 200 kr
Match med speltid 3 x 15 min 150 kr
Match med speltid 2 x 20 min 100 kr
WO - speltid 3 x 20 min 200 kr + reseersättning
WO - speltid 3 x 15 min 150 kr + reseersättning
WO - speltid 2 x 20 min  100 kr + reseersättning

 


Utdragning/uteslutningsavgift seriespel:

 

Serienivå Tidsintervall Kostnad
senior- /veteranlag 1/5 – 31/10 2 000 kr
senior- /veteranlag 1/11 – 31/12 3 000 kr
senior- /veteranlag 1/1 – säsongsslut 4 000 kr
Blå nivå 1/5 – 31/7  0 kr
Blå nivå 1/8 – 31/10  1 000 kr
Blå nivå 1/11 – Säsongslut    2 000 kr
Blå nivå vår 1/12 – 15/1       0 kr
Blå nivå vår 15/1 – Säsongsslut 2 000 kr
Mörkröd/ Röd nivå höst 1/5 – 31/7   0 kr
Mörkröd/ Röd nivå höst 1/8 – 31/10   1 000 kr
Mörkröd/ Röd nivå höst 1/11 - 31/12 2 000 kr
Mörkröd/ Röd nivå vår 1/12 - 15/1 0 kr
Mörkröd/ Röd nivå vår  15/1 - Säsongsslut 2 000 kr
Distriktsmästerskapen (senior, juniorer, ungdom)  - 2 000 kr

 

Dispensavgifter per spelare

Åldersdispens samtliga tom 31 okt. 200 kr
From med 1 nov.  
Seniorer  500 kr
Juniorer 500 kr
Barn och Ungdom 250 kr

 

Ledarlicens

Avsaknad av godkänd ledare: 500 kr

 

Föreningsdomare

Där föreningen ej tagit fram erforderligt antal föreningsdomare
kan föreningen avgiftsbeläggas. 1000 kr per Matchtillfälle. 

 

Övriga tävlingsavgifter:

Ej nedplockad sarg (Göteborg kommun) 500 kr
Ej utmärkta byteszoner 100 kr
Ej hörsammat kallelse till obligatorisk sammankomst  300 kr
Ej fungerande sekretariat  500 kr
Ej Liverapportering H2 o D1 500 kr
Ej Händelserapportering inom 24 timmar i seniorserierna och på mörkröd nivå 500 kr
Ej Resultatrapportering inom 2 timmar i seniorserierna efter matchslut  500 kr

 

Utrustningsbrister:

Ej föreskriven kaptensbindel 100 kr
Ej föreskriven målvaktströja  300 kr
Ej enhetliga matchtröjor  300 kr
Ej föreskriven tävlingsdräkt  500 kr
Avvikande matchbyxor  300 kr
Avvikande strumpor   100 kr
Spel i västar  1 000 kr