Visionskväll med mersmak

Målet med visionskvällen den 19 november var att föreningarna skulle få ta del av svensk innebandys nya verksamhetsplan för 2030, Svensk Innebandy Vill. Ni kan genom denna länk se hela visionskvällen. I denna nyhet kan du läsa om kvällen i sin helhet.

Mats Grauers

Kvällen inleddes med en inspirationsföreläsning av Mats Grauers som varit ordförande i Frölunda Indians de senaste sju åren och dessförinnan ordförande i Sävehof. Mats berättade om sin resa med Frölunda Indians och hur föreningen arbetar. I de föreningar Mats har varit aktiv i så har man vunnit ett flertal titlar. Trots det inleder Mats föreläsningen med att säga att han aldrig haft som uttalat mål att vinna titlar, utan att fokus har legat på att göra bra prestationer inom föreningarna.

Mats pratade om vikten av att andra ska tala väl om föreningen eftersom det då blir enklare att locka publik, sponsorer och spelare. För att personer ska tala väl om föreningen så har man lagt stor energi på att jobba med sin värdegrund som alla inom föreningen ska efterfölja (allt från materialansvariga, spelare till ekonomiavdelningen).

Värdegrunden handlar bland annat om att vara ödmjuk, arbeta hårt och göra andra bättre. Mats gav några exempel på hur föreningen arbetar med att uppnå sin värdegrund. Frölunda Indians har bland annat mentorskap mot andra ishockeyföreningar inom distriktet. Inom seniorlaget placeras de informella ledarna ut på olika platser i omklädningsrummen samt på hotellrum för att göra sina spelarkollegor bättre. Ett annat exempel kopplat till att vara ödmjuk handlade var att det finns ett krav på spelarna inom seniorlaget att de skall ta sig tid att prata med supportrar som hälsar på dem på stan.

Svensk Innebandy Vill & Värdegrundsspelet

Visionskvällen fortsatte sedan med att Måns Löfgren berättade om värdegrundsspelet. Spelet är ett verktyg för innebandyföreningar att stärka arbetet med värdegrunder. Spelet går ut på att man får diskutera hur man hade reagerat på olika frågeställningar som kan uppstå i en innebandy-/idrottsmiljö. 

SIBF informerade

Kvällen avslutades med att Sebastian Nurmi och Lisa Eskils från Svenska Innebandyförbundet presenterade den nya verksamhetsplanen för svensk innebandy till år 2030. Verksamhetsplanen innehåller bla. en vision om att innebandyn ska bli en folksport. Den ska vara öppen för alla och enkel att utöva.

Förhoppningen är att alla distriktsförbund ska tillämpa verksamhetsplanen inom sitt distrikt. För att nå målen så vill man ha en värdegrund som består av inkludering, samverkan och nyskapande. Personligheten inom innebandyn ska vara välkomnande, modig och öppen (gentemot initiativ och forskning).

Sebastian och Lisa frågade föreningar på plats om de hade exempel på vad de gör just nu som är kopplat till svensk innebandys personlighet. Där gavs bland annat exempel på vikten av att alltid hälsa på varandra, hur man bemöter domare, att ge samma förutsättningar för damer och herrar på elitnivå och en förening som arbetat med att få in fler tjejer i styrelsen.

vill.innebandy.se så finns det massor av exempel på vad föreningar har gjort som är kopplat till personlighet och värdegrund. Gå gärna in och läs där. Har ni exempel på goda initiativ inom er förening så kontakta sebastian.nurmi@innebandy.se så kan han uppmärksamma detta nationellt, och på så vis göra att fler kan lära av varandra.

Vi diskuterade även utmaningar som finns inom idrotten. En sak som lyftes var det faktum att få klubbar har någon anställd som kan arbeta med föreningsutvecklingen. Andra saker som diskuterades var hallproblematiken och att det bör byggas fullstora planer. 

Kvällen avslutades med att Mats Lomander berättade att ett liknande möte kommer ske framöver, för att jobba vidare med föreningarna inom distriktet. Vi vill också tacka alla som deltog.

Här kommer lite bilder från kvällen tagna av ecirrus 

short_text    Skrivet av Joel Ottgård 26 november 2018