Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Svenska Innebandyförbundet avslår vår dispensansökan gällande 5 mot 5 på blå nivå.

Beslut från Svenska Innebandyförbundet gällande Blå nivå.

Västsvenska innebandyförbundet ansökte till Svenska Innebandyförbundet om att få dispens i en övergångsperiod säsongen 2022–2023 med spel 5-5 + målvakt på stor plan för spelare födda 2011 alltså sista året på blåa nivån, för att till säsongen 2023 -2024 + implementera 4-24 målvakt spel fullt ut enligt de nationella reglerna som framtagits. Svenska Innebandyförbundet avslår vår ansökan och detta innebär att de nya reglerna på blått nivå gäller fullt ut till säsongen 2022-2023. Västsvenska Innebandyförbundet tittar nu på möjligheten att överklaga beslutet till Svenska Innebandyförbundets juridiska nämnd. 

länk till beslutet.

Så här spelar vi på blå nivå.

short_text    Publicerat av Mikael Björk 2022-05-12, kl 09:31