Skolinnebandy i Masthugget

Västsvenska Innebandyförbundet bjöd i slutet av hösten in alla skolor i Göteborgs kommun till att bedriva innebandy på elevens val i mellanstadiet. En av skolorna som nappade på erbjudandet var Oskar Fredrikskolan F-6 i Masthugget.

Rick som arbetar som idrottslärare på skolan var positiv vilket gjorde att skolans årskurs 4 elever fick möjligheten att välja innebandy som elevens val.  Under fyra tillfällen har gruppen haft innebandy och efter sista lektionstillfället delades information ut till eleverna vilken förening dem kunde söka sig till för att fortsätta spela.

Skolan organiserar elevens val genom att eleverna väljer ett ämne var fjärde vecka. VSIBF fanns med på två elevens val tillfällen och lektionen bestod uteslutande av olika former av matchspel. En utmaning med innebandy i skolmiljö är att många idrottshallar är små, exempelvis var denna hall cirka 14x10 meter med 18 elever. Nu finns tankar från skolans och VSIBF:s sida att göra liknande upplägg med skolans årskurs 3 elever.

short_text    Skrivet av Joel Ottgård 12 februari 2019