Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Reseersättning domare

Efter sammanslagningen så har nu förbundet gjort ett förtydligande gällande domarnas resor inom distriktet enligt följande:

2F. Reseersättning för domare inom Västsvenska Innebandyförbundet

För matcher inom Göteborgsområdets* gränser gäller följande när domaren bor i området:

Reseersättning utgår med 22 kr per mil/uppdrag/per domare. Vid ensamuppdrag utgår ersättningen 32 kr per mil/uppdrag. 
Reseersättningen avrundas uppåt till närmast 10-tal kronor, dock lägst 50 kr.

(om samåkning skett och en domare tar ut reseersättningen så skall bägge domarnas ersättning redovisas på samma kvitto och avrundningen sker uppåt på samma sätt).

Båda domarna tar ut reseersättning utifrån den resväg domaren har från hemmet till anläggningen och tillbaka.
Det betalas normalt ut en (1) reseersättning per uppdrag där ett uppdrag kan bestå av flera matcher i samma anläggning.  
Om väntetiden mellan två matcher är minst 2 timmar äger domarna rätt till ytterligare en reseersättning, 
(Då avses tid mellan beräknat matchslut och nästa matchstart).
Om domare får ytterligare uppdrag samma dag i annan anläggning utgår reseersättning från hemmet till den nya anläggningen enligt samma villkor som det första uppdraget.

Eventuell parkeringsavgift och trängselavgift ersätts av föreningen utifrån gällande avgifter.
Samåkning bör ske där det är möjligt.Har samåkning skett, skrivs bägge reseersättningarna på den domares kvitto som kört.

För domare som kommer utanför Göteborgsområdet men är verksamma inom Västsvenska Innebandyförbundets område och tilldelas matcher i Göteborgsområdet gäller samåkning och 30 kr milen

För matcher utanför Göteborgsområdet*, gäller för samtliga domare följande:

Reseersättning
Resa med egen bil = SEK 30/mil (restid och längd utgår alltid ifrån domarens hemkommun)
Domarna skall samåka

Restidsersättning

Tid              Ersättning Vid bortavaro från hemmet (bostaden)  

4 – 6                            Tim             100 SEK
6 – 8                            Tim             200 SEK
8 – 24                          Tim             300 SEK

2G. Restidsersättning   

Utgår ej i Göteborgområdet

2H. IBIS ansökan av ersättningar
Samtliga ersättningar (arvode/resa/restid) skall sökas i IBIS.

2I. Speciella förutsättningar:
För de domare som är bosatta utanför vårt distrikt gäller följande direktiv:
Istället för att använda bostaden som utgångspunkt används någon av de infartspassager som domarna passerar igenom in i vårt distrikt. Det är alltså starten för Din avståndsmätning till hallen. Dessa punkter är: Hindås, Floda, Lindome, Billdal, Åmål och Skepplanda

 * Göteborgsområdet är följande kommuner:
Mölndal-Härryda-Lerum-Partille-Göteborg-Ale-Kungälv-Öckerö

short_text    Skrivet av Joel Ottgård 2 oktober 2018