Personalkonferens söder om Uppsala

För en vecka sedan var kanslipersonal på Västsvenska Innebandyförbundet på personalkonferens tillsammans med Svenska Innebandyförbundet och alla distriktsförbund runtom i Sverige.

Agendan under konferensen var att diskutera hur vi ska göra för att uppnå det mål som svensk innebandy har satt upp till år 2030. Bilden nedan visar alla uppsatta mål.  Under konferensen samlades ett grundmaterial in för metoder. Utifrån det materialet som samlats in kommer en grupp att arbeta vidare med innehållet. Varje distrikt har en procentuell andel av ökningen inom respektive område.

Utöver att arbeta med målen för 2030 så delades vi upp i olika ämnesgrupper med föreläsningar/ workshops inom föreningsutveckling, domare, ekonomi- och personaladministration, spelarutveckling, tävling, utbildning och IT-stöd.

Bättre upplösning på bilden: 

short_text    Skrivet av Joel Ottgård 22 maj 2019