Nu har västsvenska Innebandyförbundet gjort ett förslag till indelning på röd, och ett förslag till indelning på blå nivå.

Nu har västsvenska Innebandyförbundet gjort ett förslag till indelning på röd, och ett förslag till indelning på blå nivå. Gällande hela den röda nivån är denna gjord efter serietabeller fram t.o.m. 2/12. Detta kan medföra vissa ändringar, meddela kontaktpersonen som skall gå på mötet eventuella synpunkter så vi får ta del av dessa på rätt sätt. Gällande indelningen på blå nivå så har vi gjort justeringar i åldersklasserna och områdena. Detta medför en ny indelning som förslaget säger, vi kommer att på mötet diskutera formerna och seriestrukturen i förslaget.

Höstens seriespel på röd nivå och utifrån de resultat som varit där kan vi konstatera att en indelning i flera serier på samma nivå i mörkröd och röd har skapat serier med lite ojämnare matcher. Vi har nu beslutat att till våren serier gå tillbaka till en rak indelning men behålla indelningen mörkröd och röda nivån. Detta för att skapa jämna matcher. Utmaningen som vi nu kommer att stå inför är matcherna med långa resor, detta är något vi kommer att diskutera på områdesmötena den
11-12 december.

Blå nivå kommer vi också att till stor del förändra strukturen kring spelet i områden då detta under hösten har medfört ett antal diskussioner.  För U-10 så skall spelet enligt lokala föreskrifter spelas 4 mot 4 med målvakt på mindre plan (34x16).

Vid utdragningar eller nyanmälningar kommer detta ha påverkningar i indelningen. var noga med att gå igenom så föreningens alla lag är med eller om ni önskar dra ut något. Meddela er föreningsrepresentant till mötet eventuella ändringar.

Med vänliga Hälsningar
Västsvenska Innebandyförbundet.

I denna länk följer ranking på rödnivå.
I denna länk följer indelning på blånivå.

 

short_text    Skrivet av Mikael Björk 5 dagar sedan