Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Nu är anmälan till sammandrag nr 6, 26-27 /3 öppen.

Nu är det dags att anmäla lag till sammandrag (NEWBODY spelen) no:6 V12 26-27/3 2022 för spelare Födda 2013/14.

Sammandrag #6 anordnas av föreningar som sökt om att få arrangera och kommer att spelas helgen v12 26-27/3.

Vi kommer att lotta in lagen i 8 eller 10 lags grupper alla lagen spelar minst 3 matcher
Vår inställning är att så många föreningar / lag skall få möjligt att vara med på detta, dock kan det medföra att föreningar som anmäler flera lag kanske inte kommer att få med antal önskade lag.

Vill er förening arrangera så kontaktar ni Mikael.bjork@innebady.se för att arrangera så krävs det 3 eller 4 timmar i hallen.

Anmälan:
Anmälan skall göras i IBIS på grön nivå senast 17/3 2022. när ni anmäler så är det viktigt att ni anger #6 efter laget i anmälan.

Alla Spelare skall vara licensierade i IBIS Denna Licens kostar 50 Kr P/Person.

Anmälningsavgift:
300:- /lag Arrangörer fri anmälan dock max 2 lag. Avgiften faktureras ut i efterhand.

Domaravgift:
Alla domaravgifter som ansöks i IBIS kommer att betalas ut av förbundet.

Vid frågor kontakta
Mikael Björk
0768-950052

Regler för sammandrag
Matcherna spelas på mindre planer med måtten CA 20X10 plan med 3 utespelare och 1 målvakt.
Matchtiden är 2x10 rullande tid, tidtagare på varje plan skall finnas samt kunna ge signal vid periodpaus och matchslut.
Arrangören ansvarar för att planerna är uppbyggda och är klara när matcherna skall starta

Målburar: De mindre målburarna skall användas i poolspelet dock kan det i vissa fall förekomma att de större målen används.
VSIBF vill dock poängtera att det i framtiden är troligt med spel med små målburar i de yngre åldersklasserna.
Arrangören skall tejpa upp målområde för målvakterna ca 1,5 m X 1m.

Spelare ledare som skall deltaga på match skall vara registrerade i innan matchastart Ibis.

Intervallbyte: För att underlätta bytena kan matchledaren ge signal efter 2:00, 4:00 o s v i båda perioderna. Klockan skall inte stannas vid dessa tillfällen. Spelet startas med tekning på mittplan.

Arrangören ansvarar för tillsättning av domare. I förstahand skall matchen dömas av 1st föreningsdomare skulle det vara så att arrangören inte kan tillsätta föreningsdomare ligger ansvaret på lagen att gemensamt utse en domare.


Vi vill påpeka vikten av att domarna förklarar domsluten för spelarna vid behov. Alla utespelare SKALL använda glasögon.

Foto: Patrik Nyman

short_text    Publicerat av Mikael Björk 2022-03-21, kl 11:44