Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Matchändring - Så här gör du!

Från och med 18/9 kommer matchändringar att administreras i iBIS. Följande turordning ska ske för att genomföra en matchändring: 

1. Kom överens med motståndaren om en ny tid.
2. Logga sedan in på iBIS. Leta fram aktuell match och tryck på matchnumret.
3. Välj "flytta match"
4. Fyll i nya uppgifter för det nya matchtillfället och ange skäl till matchflytt
5. Tryck på "begär matchflytt"
6. Nu skall förbundet godkänna matchändringen
7. När förbundet godkänt en matchändring så kommer ett mejl att skickas till berörda föreningar
8. Sista steget i processen är att motståndaren skall godkänna matchen i iBIS.

Läs utförlig guide här

Kostnader i samband med matchändringar
Matchändringar fram till och med 14:e oktober är utan kostnad om matchändringen görs 11 arbetsdagar eller tidigare än matchdag, annars gäller avgifterna nedan. Efter omlottning på röd nivå i december kan man kostnadsfritt göra matchändringar fram till och med 14 januari.

Matchändring från 15:e oktober/ 15:e januari
Kostnad:
11 arbetsdagar eller tidigare
200 kr
1 arbetsdagar eller senare för junior-/senior-/veteranmatch
1 000 kr
10 arbetsdagar eller senare för barn-/ungdomsmatch
500 kr
1 arbetsdagar eller senare för barn-/ungdomsmatch
1 500 kr

short_text    Skrivet av Mikael Björk 8 januari 2019